Deputāts Ģirts Valdis Kristovskis aicinājis Aivaru Lembergu atteikties no viņam nepamatoti piešķirtās 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmes, un vērsies arī pie Ventspils pilsētas domes deputātiem ar iesniegumu par Aivara Lemberga darbību 1991. gada janvāra barikāžu laikā.

Pamatojot aicinājumu Aivaram Lembergam atteikties no 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmes, Kristovskis, kurš 1991. gada janvārī bija LR Augstākās Padomes aizsardzības štāba loceklis, uzsver, ka Aivars Lembergs šo apbalvojumu saņēmis nepelnīti. Deputāts norāda, ka 1991. gada barikāžu notikumu laikā Aivars Lembergs nožēlojami un patvaļīgi atstājis gan Ventspils pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētāja posteni, gan arī ventspilniekus viņiem viskritiskākajā brīdī.

“Kamēr Ventspils ļaudis drosmīgi piedalījās barikādēs un to organizācijās, lai nosargātu savu valsti un tās brīvību, Aivars Lembergs ne tikai kaunpilni slēpās un bēguļoja, bet arī neveica Ventspils pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētāja pienākumus, nepiedalījāties Ventspils pilsētas Apvienotās pašaizsardzības un koordinācijas padomes darbā. To labi atceras Bruno Jurševics un citi Ventspils pilsētas Apvienotās pašaizsardzības un koordinācijas padomes locekļi. Nebija zināma viņa slēpšanās vieta.”

Tāpat Ģirts Valdis Kristovskis atkārtoti uzdeva jautājumu, kāpēc 1991. gada 2. februārī laikrakstā “Ventas Balss” tika publicēta nepatiesa un melīga informācija par nekad nenotikušu Aivara Lemberga vizīti Beļģijā no 15.–22. janvārim, kuras laikā viņš it kā konkrētos Beļģijas laikrakstos informējis šīs valsts sabiedrību par stāvokli Latvijā. Ir pierādīts, Lembergs tolaik Beļģijā nav bijis un nekādu informāciju tās laikrakstiem nav sniedzis.

Kā norāda deputāts Kristovskis, iesniegums domes deputātiem un Aivaram Lembergam “Par atbildes nesniegšanu par Ventspils pilsētas domes deputāta A.Lemberga darbību 1991. gada janvāra barikāžu laikā” nosūtīts 13. janvārī, bet atbilde uz to nav saņemta. Tāpat joprojām nav saņemta atbilde arī uz 2019. gada janvārī rakstīto deputātu Aivja Landmaņa un Ivara Landmaņa iesniegumu Ventspils pilsētas domes deputātam Aivaram Lembergam “Par Ventspils pilsētas domes deputāta A.Lemberga darbību 1991. gada janvāra barikāžu laikā”.

Kā iesniegumā norāda opozīcijas deputāts, šādām, pirms trīsdesmit gadiem Aivara Lemberga pastrādātām apkaunojošām darbībām, gļēvai Ventspils pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētāja posteņa atstāšanai un pēcāk sekojošajai ventspilnieku maldināšanai, nav ne attaisnojuma, ne noilguma.

“Kā pateicību par dalību savas valsts nosargāšanas pasākumos tai izšķirošā laikā, daļa no barikāžu aizstāvjiem ir saņēmuši 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmes. Daudzi šo Latvijas valsts apbalvojumu tā arī nesaņēma, lai gan noteikti bija to pelnījuši. Tomēr ir arī cilvēki, kuriem šādu piemiņas zīmi, visticamāk, nepienācās saņemt. Nepamatoti apbalvoto pirmajās rindās ir Ventspils pilsētas domes deputāts Aivars Lembergs, kurš nav piedalījies un līdzdarbojies šīs mūsu valsts godpilnās vēstures lappuses veidošanā, un līdz ar to nav nekādu iemeslu šī apbalvojuma saņemšanai,” uzsver Ģirts Valdis Kristovskis.

 

1.02.2021. / Autors: Ilona Bērziņa / Foto: LR Saeima