Latvijas nodokļu sistēmas reforma būs lietderīga tikai tad, ja tā kalpos sociālo un ekonomisko interešu labā, lai uzlabotu valsts konkurētspēju. “Tas ir it īpaši svarīgi pašlaik, kad Latvijai nozīmīgā transporta nozare, kurā darbojas arī SIA Ventspils nafta termināls (VNT), saskaras ar ievērojamiem ekonomiskajiem izaicinājumiem,” komentārā žurnālā Kapitāls uzsver uzņēmuma valdes loceklis un ģenerāldirektors Larss Panclafs.

Viņš atzīst, ka VNT izdevīgāks ir tieši pašreizējais nodokļu režīms. Pagaidām uzņēmumā, balstoties uz šobrīd pieejamo informāciju, norit nodokļu izmaiņu ietekmes izvērtēšanas process un nav vēl noteiktības un situācija kļūs skaidrāka tad, kad būs izstrādātas tālākas vadlīnijas, norāda Panclafs. “Ir zināms, ka jaunie noteikumi rada bažas par noslēgtajiem investīciju līgumiem starp valsti un uzņēmumiem, piemēram, VNT, kurus investori ir apsvēruši par piemērotiem investīciju ieguldīšanai Latvijā. Šie aspekti būtu rūpīgi jāizvērtē un nepieciešamības gadījumā – ja rodas pazīmes, ka iepriekš piešķirtās investoru tiesības tiek pārkāptas, – pat jāpārskata,” uzsver Panclafs.

Viņaprāt, kamēr vien nodokļu slogs turpinās mainīties un pieaugt, valstij būtu jāfokusējas uz to, kā radīt apstākļus, kas veicinātu un uzlabotu uzņēmumu vispārējo ekonomisko konkurētspēju, lai tā nodrošinātu pamatu nodokļu ieņēmumiem nākotnē. Savukārt tas nozīmē, ka nodokļu ieņēmumus vajadzētu izmantot arī ekonomikas izaugsmes un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšanai.

“Īpašu nozīmi valstij vajadzētu pievērst izglītībai, rēķinoties ar pieaugošo pieredzējušu profesionāļu darbaspēka pieprasījumu, kā arī kvalitatīvai, efektīvai un zemu izmaksu infrastruktūrai – dzelzceļš, ostas, ceļi, lai Latvijas uzņēmējiem būtu iespēja gūt panākumus augsti konkurētspējīgos šodienas tirgos. VNT uzskata, ka izmaiņas nodokļu sistēmā ir tikai pirmais solis, pēc kura būtu jāseko citiem būtiskiem etapiem, lai veicinātu valsts labklājību un veiksmīgu uzņēmumu ieguldījumu tajā,” norāda Panclafs.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA