Ļaunuma problēma satrauc ikvienu cilvēku – vai viņš ir ticīgs, vai neticīgs, jo ar ļaunumu esam saskārušies gan sevī, gan saskarsmē ar citiem, gan pavērojot to, kas notiek valstī un pasaulē. Lai uzveiktu ļaunumu sevī, katram kristietim ir jāizmeklē sirdsapziņa, jāizsūdz grēki un jāapņemas laboties. Tā savā apsveikumā Ziemassvētkos pauž Latvijas Romas katoļu Baznīcas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs.

“Grēku nožēla. Ļoti vienkārši. Ja Svētā Mise ir kristīgās dzīves virsotne, tad kristība ir vārti, kuri atveras dievišķajai realitātei. Ja sagrēkojam, tad nākamās durvis ir grēksūdze. Tajā ir nosacījumi – sirdsapziņas izmeklēšana, salīdzināt to ar desmit baušļiem un skatīties, ko man uzrāda, ka ne tā esmu dzīvojis. Tad nozēla, izsūdzēšana, apņemšanās laboties, gandarīšana. Lūk, ceļš kādā veidā ļaunumu iznīcināt savā dzīvē, kā apsolījums kļūst par realitāti,” tā arhibīskaps.

“Pie mums ir daudz negatīvisma, nosodījuma, kriticisma attiecībā pret citiem. Dieva svētība nāk par tiem, kas māk pateikties, cenšas redzēt vispirms labo gan sevī, gan citos, arī sabiedrībā. Kas prot pateicības garā gavilēt, pateikties Dievam, meklēt Dieva klātbūtni un Dieva darbību apkārtējā pasaulē, manā dzīvē un būt pateicīgiem,” sacīja Stankevičs. “Psalmā teikts – “viņi staigās Tava vaiga gaismā” – tas nozīmē, būs arvien vairāk skaidrības, kā jādzīvo, kādi lēmumi jāpieņem, kādā veidā var apkarot ļaunumu.”

“Dievs kļūst par realitāti, tā vietā, lai būtu tukša skaņa, kā tas bieži vien notiek mūsdienu pasaulē. Manas pestīšanas klints – saprotu, ka Dievs ir ienācis pasaulē, ka ir klātesošs, ar Viņu varu rēķināties, paļauties, piesaukt Viņa Vārdu, uzticēt savas problēmas. Un Viņš reāli palīdz manās problēmās, iet tām cauri un risināt, dod man skaidrību. Lūk, tā ir maza atklāsme un ieskats šajā Ziemassvētku notikumā, caur kuru Dievs ir tapis tuvāks, kļuvis mums saprotamāks. Ir vieglāk ar Viņu komunicēt. Jēzus personā Viņš atnāca kā cilvēks un runāja uz mums cilvēciskā valodā, caur savu nāvi Golgātā, caur savu dzīvi un darbiem. Jau šis pats ienākšanas fakts runā uz mums,” nobeigumā sacīja arhibīskaps.

26.12.2019 / Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Pixabay