Aicina izvirzīt kandidātus Ventspils novada domes apbalvojumiem

1352

Ventspils novada pašvaldība jau sesto gadu aicina pieteikt personas, arī juridiskas, personu grupas un kolektīvus, kas devušas ieguldījumu novada attīstībā un atpazīstamības veicināšanā, apbalvojot laureātus ar pateicības, atzinības un goda rakstiem.

Nolikums par Ventspils novada pašvaldības apbalvojumiem paredz, ka jebkurš Ventspils novada iedzīvotājs vai Ventspils novada pašvaldības darbinieks ir tiesīgs ieteikt apbalvošanai ar novada pašvaldības pateicības rakstu.

Ierosinājumus apbalvošanai ar novada pašvaldības atzinības rakstu tiesīgi iesniegt novada domes deputāti, pašvaldības izpilddirektors, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji un fizisku personu grupa (ne mazāk kā piecas personas).

Savukārt ierosinājumus apbalvošanai ar novada pašvaldības goda rakstu ir tiesīgi iesniegt novada domes deputāti, izpilddirektors, pārvalžu vadītāji un fizisku personu grupa (ne mazāk kā piecas personas).

Iesniedzot ziņas par apbalvojamo, jānorāda personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, darbavieta vai nodarbošanās, juridiskajām personām – nosaukums, vadītājs – un apbalvojuma piešķiršanas pamatojums (vispusīgs nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvot).

Pieteikumi līdz 20.oktobrim jāsniedz pagastu pārvaldēs vai Ventspils novada pašvaldībā – Ventspilī, Skolas ielā 4.

Apbalvojumu svinīga pasniegšana paredzēta valsts svētku pasākumā 18.novembrī Zlēku kultūras namā.