Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – SPRK) 2022. gada 24. novembra lēmumam, Ventspilī 2023. gadā stāsies spēkā jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi.

Kā SIA “ŪDEKA” iepriekš informējusi, ūdenssaimniecības tarifu izmaiņas ir saistītas ar būtisko elektroenerģijas cenu pieaugumu. Elektroenerģijas cena šī gada nogalē, salīdzinot ar līdzšinējo, uzņēmumam ir pieaugusi pieckārtīgi, tādēļ jaunie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi noteikti, izmainot tikai elektroenerģijas izmaksas, pārējām izmaksu pozīcijām paliekot nemainīgām.

Izmaiņas Ventspils ūdenssaimniecības tarifu kopumā palielinās par 13% jeb 0.26 EUR/m³. Ņemot vērā valstī pieņemtos atvieglojumus, līdz 2023. gada 1. maijam tarifs tiks piemērots mazākā apmērā un tā pieaugums būs tikai par 7% jeb 0.15 EUR/m³.

Sabiedrisko pakalpojumu

veids

Spēkā

esošais

tarifs

Tarifs no 01.01.2023. -30.04.2023.

Tarifs no

01.05.2023.

Ūdensapgādes pakalpojumi

0.77 EUR/m³

0.83 EUR/m³

0.86 EUR/m³

Kanalizācijas pakalpojumi

1.24 EUR/m³

1.33 EUR/m³

1.41 EUR/m³

Ūdenssaimniecības pakalpojumi kopā

2.01 EUR/m³

2.16 EUR/m³

2.27 EUR/m³

                                                                                     Norādītie tarifi ir bez PVN.

Atvieglojumus, kuri ietekmē dažādu tarifu piemērošanu, nosaka Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums. Tas paredz, ka no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 30. aprīlim no elektroenerģijas izmaksām izslēdzamas obligātā iepirkuma un jaudas komponentes un sistēmas pakalpojumu maksa. Tāpat līdz 2023. gada 31. martam paredzēts valsts atbalsts elektroenerģijas iegādei, kompensējot elektroenerģijas izmaksu pieaugumu 50% apmērā virs elektroenerģijas cenas 0,160 EUR/kWh.

Ventspils valstspilsētas pašvaldībai ir izdevies iepirkt elektroenerģiju par zemāku cenu nekā citās pilsētās Latvijā, līdz ar to maksa par ūdens piegādi un kanalizācijas pakalpojumiem nepieaugs tik strauji kā citviet, kur elektroenerģija tiek iepirkta par biržas cenām. Neskatoties uz izmaiņām, arī jaunie ūdenssaimniecības tarifi joprojām būs vieni no zemākajiem valstī.

SIA “ŪDEKA” tarifu projektu SPRK apstiprināšanai iesniedza š.g. 1. novembrī. Komisija, izvērtējot tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu, secināja, ka jaunie tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA “ŪDEKA” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas un arī turpmāk uzņēmumam būtu iespējams nodrošināt ilgtspējīgu, nepārtrauktu un kvalitatīvu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.

Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu apstiprināts arī jauns notekūdeņu attīrīšanas tarifs 0.74 EUR/m³ (0.68 EUR/m³ no 01.01.2023. līdz 30.04.2023.), kas tiek piemērots atsevišķiem juridiskiem klientiem, kuri paši notekūdeņus novada attīrīšanas iekārtās.

Jaunie tarifi atainosies nākamā gada februārī izrakstītajos rēķinos, par janvārī saņemtajiem pakalpojumiem.

 

29.11.2022. / Autors: PSIA “Ūdeka” / Foto: Pixabay