Cer panākt lielāku finanšu caurspīdību ES ostās

1337

Ar Eiropas Parlamenta (EP) trešdien, 14.decembrī,  apstiprinātajiem noteikumiem cer panākt skaidrākas  maksas un atbalstu, ko Eiropas Savienības (ES) ostas saņem no kuģošanas kompānijām un valdībām.

“Pēc 15 gadu diskusijām par Eiropas ostu politiku mēs esam vienojušies: esošie ostu pārvaldības modeļi var palikt esošie, un pirmo reizi ir uzsvars uz labiem darba apstākļiem – galveno rīku ostu konkurētspējas nodrošināšanai,” norāda ziņotājs Knuts Flekenšteins no Vācijas. “Finanšu caurspīdība ir šīs vienošanās pamats, kas palīdzēs Eiropas Komisijai darbā pie valsts atbalsta režīma un veicinās investīcijas ostās.”

Eiropas Komisija novērtējusi, ka skaidru noteikumu trūkums par publisko atbalstu ostu infrastruktūrai un maksām kavē investīcijas ostās. Jaunajiem noteikumiem jāpadara ES ostas efektīvākas un pievilcīgākas ieguldītājiem, informē EP Informācijas birojs Latvijā.

Šie noteikumi attieksies uz vairāk nekā 300 Eiropas Savienības jūras ostām, kas iekļautas Trans-Eiropas transporta tīklā (TEN-T). Tie iekļauj prasību ostām skaidri uzrādīt saņemto publisko finansējumu un caurspīdīgāk atainot ostu pakalpojumu un infrastruktūras maksu noteikšanu. ES dalībvalstīm arī jānodrošina efektīva kārtība strīdu risināšanai.

Lai nodrošinātu augstas kvalitātes pakalpojumus, noteikumi iekļauj jaunas prasības ostu pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt darbiniekiem nepieciešamo apmācību, īpaši – attiecībā uz veselību un drošību. Apmācībām jānotiek regulāri, lai sekotu tehnoloģiskajam inovācijām.

Noteikumi neprasa īpašu ostu vadības modeli. Tomēr tie paredz kārtību, ja tās vēlas noteikt minimālās pakalpojumu prasības vai ierobežot pakalpojumu sniedzēju loku, piemēram, lai nodrošinātu drošību un vides ilgtspēju.

Arī uz kravu apstrādi un pasažieru pakalpojumiem attieksies finanšu caurspīdības noteikumi, bet ne tādi paši kā uz ostas pakalpojumu sniedzējiem.

Noteikumi vēl jāapstiprina ES Padomei – dalībvalstīm.