Teju puse Latvijas iedzīvotāju vēlētos kļūt par uzņēmējiem

1175

Pusi Latvijas iedzīvotāju neatturētu ne ģimenes, ne draugu iebildumi, realizējot ieceri par sava biznesa uzsākšanu. Salīdzinājumā ar 2015.gadu tā domā par 13% vairāk cilvēku, apliecinot pieaugošo pārliecību savu mērķu sasniegšanā un noturību pret sociālo spiedienu.

Izvēle sākt biznesu, neskatoties uz citu viedokli, var būt saistīta ar cilvēku vēlmi izjust ekonomisku patstāvību, būt neatkarīgiem, pašiem sev priekšniekam un organizēt savu profesionālo darbību, norāda psiholoģe Zane Avotiņa. Pēc ekspertes domām, cilvēkus mazāk biedē riski, un citu pozitīvā pieredze iedvesmo un iedrošina. “Sabiedrība kļuvusi drošāka. Jāuzsver gan, ka sākt ar ideju un izveidot savu biznesu ir salīdzinoši vienkārši, taču ne katram izdodas attīstīt uzsākto. Veiksmīgāki būs tie, kuri ir spējīgi spriest analītiski, apvienot un vadīt. Viena no profesionāļa raksturojošām īpašībām ir entuziasms,” pētījuma datus komentē psiholoģe.

Noturīgāki pret sociālo spiedienu kļuvuši gan ģimenes cilvēki (48% pret 39%), gan vientuļnieki (58% iepretī pagājušā gada 41%), atklāts Amway globālajā uzņēmējdarbības pētījumā (AGER). Cilvēki ikdienā kļūst prasīgāki pret savu labklājību, mācās apvienot vairākus pienākumus, vēlas attīstīt un būt pilnvērtīgi arī profesionālajā sfērā, līdz ar to arī līdzcilvēku spiediens un sociālais statuss krietni mazāk var ietekmēt savu mērķu sasniegšanu, apgalvo psiholoģe.

Vispārliecinātākie ir gados jaunie topošie uzņēmēji – seši no desmit respondentiem vecumā no 20 līdz 29 gadiem apliecina, ka tuvinieki un draugi neaizkavētu viņu apņemšanos uzsākt savu biznesu. Savukārt šaubīgākie ir respondenti vecumā no 40 līdz 49 gadiem (44%), tomēr interesanti, ka pēc tam pārliecība par spējām atkal aug – pat 56% senioru pēc 70 gadu vecuma atgūst paļāvību savām spējām īstenot uzņēmējdarbību arī bez tuvāko atbalsta.

Noturība pret sociālo spiedienu ir daļa no AESI indeksa, kas mēra arī respondenta vēlmi un gatavību uzsākt savu biznesu. Latvijā šis rādītājs ir 47 no 100 punktiem, kas ir līdzīgi kā Eiropā (45 no 100) un vidēji pasaulē (50 no 100). Pat 49% Latvijas iedzīvotāju vēlētos kļūt par uzņēmējiem, taču tikai 40% apgalvo, ka viņi ir tam gatavi un apveltīti ar savas firmas dibināšanai un vadīšanai nepieciešamajām prasmēm.

Kopumā astoņiem no desmit cilvēkiem Latvijā ir pozitīva attieksme pret uzņēmējdarbību, turklāt puse no tiem spēj iedomāties sevi uzsākam biznesu. Lielākoties respondenti par uzņēmējdarbības priekšrocībām uzskata iespēju būt neatkarīgam no cita darbadevēja, īstenot savas idejas un gūt papildu ienākumus.