Daugeli atkārtoti izvirza ŪDEKA vadītāja amatam

1356

Līdzšinējais pašvaldības SIA ŪDEKA valdes priekšsēdētājs Edgars Daugelis ir atkārtoti izvirzīts uzņēmuma vadītāja amatam uz nākamo pilnvaru termiņu, nolēma Ventspils pilsētas dome. Tas bija nepieciešams saistībā ar to, ka tuvojas Daugeļa pilnvaru termiņa beigas.

Nolūkā nodrošināt efektīvu sabiedrības pārvaldību, veikta pašvaldības SIA ŪDEKA valdes priekšsēdētāja Daugeļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveiktā izvērtēšana un apzināta viņa vīzija un mērķi attiecībā uz sabiedrības saimnieciskās darbības vadības jautājumu risināšanu un attīstību.

Daugelis ir ieguvis ūdenssaimniecības nozarei atbilstošo izglītību Latvijas Lauksaimniecības Universitātē ar kvalifikāciju inženieris – hidrotehniķis, kā arī ieguvis profesionālo pieredzi ūdenssaimniecības jautājumos kapitālsabiedrības vadošos amatos.

Daugelim nepastāv normatīvajos aktos noteiktie šķēršļi pašvaldības SIA ŪDEKA valdes priekšsēdētāja amata ieņemšanai.