Ventspils Augstskola (VeA) ir saņēmusi Akadēmiskās informācijas centra studiju programmas izvērtēšanas ekspertu kopīgo atzinumu, kurā eksperti rekomendē licencēt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu Programmēšanas speciālists. Uzņemšanu jaunajā studiju programmā plānots uzsākt 28.jūlijā, informē augstskola.

Aprīlī VeA iesniedza licencēšanai jaunu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu programmēšanā. Jūnija sākumā augstskolā ieradās eksperti un klātienē izvērtēja studiju programmas īstenošanas iespējas augstskolā. Eksperti tikās ar VeA vadību, pasniedzējiem un darba devējiem, kā arī izvērtēja VeA materiāltehnisko nodrošinājumu.

Jauno studiju programmu no citām līdzīgām studiju programmā atšķir tas, ka tā ir izstrādāta ciešā sadarbībā ar darba devējiem. Studiju programmas izstrādē iesaistījās tādi nozares uzņēmumi kā Accenture, SIA TestDevLab, SIA Visma, Ventspils Digitālais centrs un SIA ITP Baltic. Viena no studiju programmas veiksmes atslēgām ir tā, ka puse no studiju programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla ir darba devēji. Jaunās studiju programmas nepieciešamību pamato lielais pieprasījums pēc programmētājiem. Pēc darba Devēju konfederācijas veiktās aptaujas datiem, darba devēji norādīja, ka programmētājs ir vispieprastākā profesija. Līdz ar to sekmīga studiju programmas apguve garantē darbu ikvienam studiju programmas absolventam.

Studiju programmas ilgums būs divi gadi un studiju programmā galvenais uzsvars tiks likts uz programmēšanas prasmēm, par pamatu programmēšanas prasmju apguvei tiks izmantotas programmēšanas valodas Java un Python. Pēc studiju programmas apguves tiks piešķirta kvalifikācija – programmētājs, kas atbilst ceturtās profesionālās kvalifikācijas līmenim.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: SXC