Ventspils novada dome izsludinājusi projektu konkursu, kas paredzēts Ventspils novada jauniešu iniciatīvu realizēšanai un līdzdalībai novada sabiedriskajā dzīvē, portāls Ventspilnieks.lv uzzināja pašvaldībā.

Konkursa mērķis ir atbalstīt pašvaldības struktūrvienības, biedrības, sabiedriskās un privātās struktūras, kuras darbojas kvalitatīvu, ekonomiski efektīvu jauniešu pasākumu organizēšanā Ventspils novada administratīvajā teritorijā un veicinātu jauniešu iniciatīvu realizēšanu un līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē, brīvā laika pavadīšanā, kā arī uzlabotu savstarpējās sadarbības iespējas.

Projektu konkursa mērķis ir sniegt iespēju jauniešiem iegūt jaunu pieredzi un prasmes projektu izstrādāšanā un īstenošanā, veicināt jauniešu aktivitāti izglītojošu un lietderīga brīvā laika pavadīšanas pasākumu organizēšanā un uzlabot savstarpējās attiecības un sadarbības iespējas. Projektu konkursa līdzekļi tiks piešķirti projektiem, kas domāti jauniešu brīvā laika lietderīgai izmantošanai, pozitīvai Ventspils novada tēla veidošanai un popularizēšanai, jauniešu līdzdalībai sabiedrības dzīvē, iedzīvotāju, īpaši jauniešu, informētības un nodarbinātības veicināšanai, karjeras izglītībai, sociālā riska grupu integrācijai, veselību veicinošiem un sporta pasākumu rīkošanai, dažādu radošo darbnīcu organizēšanai, kultūras, tematisko, dažādu sadarbības un sadraudzības pasākumu organizēšanai.

Izskatot pieteikumus, Bērnu un jaunatnes lietu komisijas pārstāvji priekšroku dos inovatīviem un izglītojošiem projektiem un tādiem projektiem, kas sekmē Ventspils novada jauniešu kultūrvides attīstību un ir nozīmīgi saliedētas sabiedrības veidošanā.

Konkursa pasākumu finansēšanas fonds ir 3000 eiro apmērā, savukārt viens projekts var pretendēt ne vairāk kā uz 400 eiro lielu atbalstu.

Projektus var pieteikt līdz 13.aprīlim.

Autors: Ventspilnieks.lv