Izsludināts ventspilnieku sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkurss

956

Ventspils pilsētas Sociālais dienests izsludinājis pilsētas iedzīvotāju sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkursu, kura mērķis ir veicināt sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupu dzīves kvalitātes uzlabošanu, fizisku un juridisku personu ieinteresētību sociālo pakalpojumu sniegšanā, kā arī sekmētu atbalsta pasākumu organizēšanu mazaizsargātām iedzīvotāju grupām.

Kā skaidroja Sociālā dienesta pārstāve Olga Griķe, konkursā var piedalīties jebkura fiziska un juridiska persona, kura ar savu darbību vēlas sniegt atbalstu dažādām Ventspils pilsētā dzīvojošām mazaizsargātām un sociālā riska iedzīvotāju grupām, veicināt esošo sociālo pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu, sekmēt alternatīvu pakalpojumu, palīdzības un atbalsta formu izveidi Ventspils pilsētā, piesaistot pašvaldības finanšu līdzekļus.

Par sociāli mazaizsargātām personu grupām uzskatāmas daudzbērnu ģimenes, nepilnās ģimenes, personas ar invaliditāti, pensionāri, personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, ilgstošie bezdarbnieki, personas ar dažāda veida atkarībām, bezpajumtnieki, politiski represētās personas, bērni u.c. personu grupas.

Projekta iesniedzējiem jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 30% apmērā no kopējām projekta izmaksām. Maksimālais Ventspils pilsētas pašvaldības finansējuma apjoms vienam projektam ir 1500 eiro.

Projektus iespējams iesniegt Sociālajā dienestā līdz 3.aprīlim.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA