Jaunajai naftas pārstrādes rūpnīcai veikts atkārtotu sabiedrisko apspriešanu

1390

SIA Baltic New Technologies iecerētajai naftas pārstrādes rūpnīcai Ventspilī tiek veikta atkārtota ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana, liecina informācija Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) mājaslapa.

Ietekmes uz vidi novērtējuma atkārtota sabiedriskā apspriešana paredzēta ceturtdien, 13.oktobrī, Ventspils biznesa centrā, Ostas ielā 23, Ventspilī. Iepriekšējā sabiedriskā apspriešana notika 7.aprīlī.

VPVB informācija liecina, ka plānota smago ogļūdeņražu un/vai ogļu pārstrādes kompleksa būvniecība. Atbilstoši sniegtajam tehnoloģiskajam aprakstam ražošanas process plānots vairākās stadijās gan paaugstinātas temperatūras, gan dažādos spiediena apstākļos. Procesā paredzēta izejvielu sākotnēja sadalīšana vieglajā un smagajā frakcijā, samaisīšana ar smalki samaltām papildvielām, ūdeņraža pievienošana. Pārstrādes rezultātā tiks iegūta dīzeļdegviela, ligroīns, sērs, gāzveida savienojumi, cietie atlikumi.

Gadā šajā kompleksā plānots saražot aptuveni 1,14 miljonus tonnu dīzeļdegvielas, 40 624 tonnas propāna, 55 616 tonnas butāna, 326 184 tonnas ligroīna, 55 768 tonnas sēra savienojumu, 18 592 tonnas amonjaka un 230 368 tonnas cieto atlikumu.

Baltic New Technologies vadības ziņojumā teikts, ka jau 2015.gadā tika parakstīta virkne priekšlīgumu un nodomu protokolu par plānotā dīzeļdegvielas ražošanas kompleksa apgādi ar elektroenerģiju, pieslēgšanos gāzes maģistrālei, izejvielu piegādi un glabāšanu, gatavās produkcijas uzglabāšanu un noietu, kā arī citiem būtiskiem ar ražošanu saistītiem aspektiem.

Plānotās tehnoloģijas licencētājs, ASV bāzētais uzņēmums KBR jau ir izstrādājis tehnoloģiski ekonomisko pamatojumu kompleksa būvniecībai. Pērn arī sāktas sarunas ar potenciālajiem investoriem no visas pasaules.

Šī gada sākumā parakstīts jauns līgums ar Ventspils brīvostu par zemes nomu, kas palielināja nomāto zemes platību no 37 līdz 115 hektāriem.

Valdība 2014.gada jūnijā nolēma piešķirt nodokļu atlaides uzņēmuma SIA Baltic New Technologies ieguldījumam – naftas ķīmijas rūpnīcai BNT, ko par 420 miljoniem eiro iecerēts uzbūvēt Ventspilī.

Satiksmes ministrija pirms diviem gadiem skaidroja, ka būvniecības izmaksas gadu laikā plānotas 420 miljonu eiro apmērā. 2014.gadā un 2015.gadā bija plānoti projektēšanas un priekšizpētes darbi, bet būvniecības sākšana tika plānota 2016.gadā. Saskaņā ar plānotajiem aprēķiniem tiek pieņemts, ka pirmajā būvniecības gadā tiks ieguldīta viena trešdaļa no kopējām izmaksām.

Baltic New Technologies 2014.gadā informēja, ka projektā plānotās investīcijas veiks ASV investors.

Kā ziņots, 2011.gadā Ventspils pašvaldības opozīcijas deputāti sūdzējās ministrijām Rīgā, ka no viņiem tiek slēpta informācija un deputātiem jālemj par kādas 100 hektāru lielu Ventspils brīvostas zemes likteni, bet brīvosta nestāsta, kas ar šo zemes gabalu notiks un kas īsti slēpjas aiz iespējamajiem nomniekiem, kuru īpašnieks ir Britu Virdžīnu salās reģistrēts uzņēmums. Zemi bija plānots iznomāt Baltic New Technologies.

Kā liecina Firmas.lv informācija, pērn Baltic New Technologies zaudējumi bija 148 919 eiro. Uzņēmums izveidots 2010.gadā.