Jauniešiem vecumā no 15 līdz 24 gadiem ir iespēja apgūt tūrisma profesiju un gūt praktisku darba pieredzi kādā no tūrisma uzņēmumiem Latvijā, Igaunijā vai Somijā

1. februārī tiek atvērta pieteikšanās Kurzemes plānošanas reģiona īstenotajā Interreg Centrālās Baltijas programmas projektā “Tour4Youth”, kurā jauniešiem ir iespēja apgūt starptautisku bezmaksas apmācību programmu tūrismā un gūt praktisku pieredzi kādā no tūrisma uzņēmumiem Latvijā, Igaunijā vai Somijā.

Pieteikties var jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem, kuri pašreiz apgūst vai ir apguvuši kādu no profesijām tūrisma, viesmīlības vai restorānu nozarē, kā arī jaunieši, kuri nav nodarbināti, bet vēlas savu karjeru attīstīt kādā no šīm nozarēm.

Jauniešu iesaiste darba tirgū tūrisma, viesmīlības un restorānu nozarēs ir ļoti būtisks ieguvums gan pašiem jauniešiem, gan šo jomu uzņēmumiem. Jauniešiem ir iespēja gūt pirmo darba pieredzi, iemācoties darba dzīvei nepieciešamās prasmes, savukārt uzņēmumiem ir vieglāk nodrošināt darbiniekus savā uzņēmumā, īpaši, ja tie tūrisma nozarē aktīvi darbojas sezonāli.

Jauniešiem tiks nodrošinātas bezmaksas tiešsaistes apmācības angļu valodā tūrisma jomā, lai pilnveidotu un uzlabotu savas karjeras vadības prasmes. Tāpat jauniešiem būs arī pieejamas individuālas karjeras konsultācijas, savas nākotnes karjeras veidošanai, un tīklošanās pasākumi ar tūrisma jomas uzņēmējiem, prakses vai darba vietas atrašanai Latvijā, Igaunijā vai Somijā.

Pieteikuma anketa pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Projekts “Tour4Youth” tiek īstenots no 2023.gada  augusta līdz 2025. gada oktobrim, lai uzlabotu Centrālā Baltijas jūras reģiona lauku apvidos dzīvojošo jauniešu nodarbinātības iespējas tūrisma, viesmīlības un restorānu nozarēs, mudinot jauniešus veidot savu karjeru šajās nozarēs ilgtermiņā, nedodoties prom uz ārzemēm un nemeklējot darbu izglītībai neatbilstošā nozarē. Projekta vadošais partneris ir Satakuntas Lietišķo zinātņu universitāte (SAMK) no Somijas un tas tiek īstenots sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu un Vidzemes Augstskolu no Latvijas, Pērnavas profesionālās izglītības centru no Igaunijas un Satakuntas Nodarbinātības un ekonomiskās attīstības biroju no Somijas.

Vairāk par projektu var uzzināt Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/izglitiba/tour4youth/ 

Kā arī plašāka informācija par projektu pieejama Centrālās Baltijas programmas mājas lapā: https://centralbaltic.eu/project/tour4youth/

 

1.02.2024. / Autors: Kurzemes plānošanas reģions / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs