Sākot ar 1. aprīli, Ventspils Jaunrades nams atsāks mācību procesu, taču to organizēs attālināti, informēja interešu izglītības iestādē.

Ņemot vērā dažādo izglītojamo vecumu un interešu izglītības pulciņu specifiku, mācību uzdevumi izglītojamajiem un viņu vecākiem tiks iesūtīti individuāli, izmantojot katram piemērotāko saziņas veidu, piemēram, e-pastu, Google platformu, vietnes E-klase, Uzdevumi.lv, Whatsapp vai Skype.

Kā skaidroja Jaunrades namā, pirms mācību procesa uzsākšanas pedagogi individuāli vienosies ar katru izglītojamo un tā vecākiem par mācību procesa uzsākšanas laiku, ērtāko saziņas veidu, uzdevumu nosūtīšanas kārtību un atgriezeniskās saites sniegšu.

“Tā kā interešu izglītība nav obligāta, veicamajiem uzdevumiem būs ieteikuma raksturs un tie uztverami kā atbalsts izglītojamo bērnu individuālo kompetenču attīstībai,” skaidroja Jaunrades namā.

31.03.2020 / Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Unsplash.com