Latvija panākusi izdevīgākus nosacījumus emisiju samazināšanā līdz 2030.gadam

1336

Pēc vairāk nekā gadu ilgušajām intensīvajām sarunām ar Eiropas Komisiju (EK), Latvijas mērķis siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanai ir nevis sākotnēji plānotais 10%, bet gan tikai 6% samazinājums salīdzinot ar 2005.gadu. Latvijai šobrīd piedāvātais mērķis ir trešais zemākais starp visām 28 Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, komentējot sasniegto, atzina: «Ir gandarījums, ka intensīvās sarunās Latvijas interešu aizstāvībai visos līmeņos ir sasniegts rezultāts. Redzam, ka Eiropas Komisija ir ņēmusi vērā Latvijas paustos argumentus un situācijas skaidrojumu. Eiropas Komisijas priekšlikums, protams, vēl detalizēti jāvērtē. Kad iekšējā vērtēšana būs pabeigta, par to diskutēsim arī Ministru kabinetā.»

EK trešdien, 20.jūlijā, publicēja tiesību akta priekšlikumu par Eiropas Savienības (ES) kopējā SEG emisiju samazināšanas mērķa pārdali starp dalībvalstīm un pieejamajām elastībām mērķa sasniegšanai, informē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM).

Priekšlikums balstīts uz 2014.gada oktobrī apstiprinātajiem Eiropadomes secinājumiem, kas noteica ES kopējā mērķa lielumu un pamatnosacījumus tā pārdalei un mehānismus tā izpildes nodrošināšanai. Eiropadomes secinājumi noteica, ka dalībvalstu individuālais mērķis nevar būt mazāks par 0% un nevar pārsniegt 40%.

Latvijai piedāvātais 6% samazinājuma mērķis, salīdzinot ar 2005.gadu, ir trešais zemākais starp visām dalībvalstīm (aiz Bulgārijas 0% un Rumānijas – 2%).

Lai sagatavotu niansētu Latvijas nostājas projektu, šobrīd VARAM uzsākusi tikko publicētā priekšlikuma detalizētu vērtēšanu. Septembrī sāksies darbs pie EK priekšlikuma izskatīšanas ES Padomē. Tā ietvaros dalībvalstis centīsies pilnveidot EK priekšlikumu tā, lai tas būtu pieņemams vairumam no ES dalībvalstu. Pēc vienošanās panākšanas starp valstu pārstāvjiem ES Padomē ar ES Parlamentu tiks uzsāktas sarunas par EK priekšlikuma galīgo redakciju.

VARAM šobrīd gatavo ziņojumu, kurā, balstoties uz jūnijā notikušo plašo starpnozaru diskusiju, būs apkopoti dažādu nozaru – enerģētika, transports, lauksaimniecība un mežsaimniecība – pasākumi emisiju samazināšanai. Tas ļaus spriest par potenciālajiem risinājumiem mērķa sasniegšanai, norāda ministrijā.