Aivars Lembergs 8. marta video preses konferencē, komentējot prokuratūras lūgumu viņam piemērot astoņu gadu cietumsodu, simtos miljonu mērāmās mantas konfiskāciju un iespaidīgu naudas sodu, sūkstījās, ka viņa galvenā problēma tomēr esot cita. Viņš tiesā nevarot pierādīt, ka neesot zilonis! Esot nepieciešams raksturojums. Saprotams, Lembergs būtu gribējis, ka to sniedz darbavieta. Taču prokurora skatījumā tas būtu bijis neobjektīvs, jo tur viņš esot priekšnieks. Tomēr par gana labiem prokurors Juris Juriss esot atzinis divu “blēžu” dotos. Ar vienu no tiem Lembergs neesot ne kopā strādājis, ne arī bērnudārzā gājis. Savukārt otrs tiesā apgalvojot, ka Lembergs esot viņam parādā 50 miljonus! Šādi raksturojuma sniedzēji esot “apmēram tāpat kā bin Ladenam būtu pajautāts, ko viņš domā par ASV!”

Un tomēr runa nav ne par bin Ladenu, ne arī Lemberga paša saskatītām līdzībām ar ziloni. Runa ir par apsūdzētā personības raksturojumu. Nosakot soda smagumu, ir jāņem vērā tās morāli ētiskās īpašības, stāvokli sabiedrībā, ieņemamo amatu, mantkārību, nodomu, viltu, kā arī dažādus apstākļus un cēloņsakarības. Lembergs pamatoti cer, ka viņu pozitīvā gaismā spētu raksturot Ventspils pilsētas domes jeb paša izlolotā autoritārā, prettiesiskā režīma politiskā un administratīvā vadība. Tas ir ļaudis, kas tieši vai ar savu bezdarbību ir veicinājuši noziegumus, par kuriem prokuratūra cēlusi apsūdzību Lembergam. Prokurors šādus galvotājus ir atraidījis. Taču tas nenozīmē, ka Lemberga darba vietā nav to, kas tiešām spēj vērtēt un sniegt objektīvu apsūdzētā raksturojumu.

Mēs, četri Ventspils pilsētas pašvaldības mazākuma deputāti, tātad arī Dace Korna, Aivis Landmanis un Ivars Landmanis, tiesai to noteikti spētu sniegt. Jo īpaši tāpēc, ka smagos finanšu un ietekmes noziegumos apsūdzētais Lembergs nav ne mūsu priekšnieks, ne autoritāte. Katram no mums ir brīvās pārstāvniecības mandāts un mēs esam gandarīti, ka ventspilnieku nākotnes interesēs mums ir izdevies panākt Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta un Senāta lēmumus, kas prasa apturēt virkni konkrētu prettiesisku darbību Lemberga vadītajā Ventspils pilsētas pašvaldībā. Tas, ka Lembergs un viņa organizētā grupa Augstākās tiesas instanču nepārsūdzamus lēmumus joprojām ignorē, tikai apliecina Ventspilī praktizēto patvaļu un tiesību nihilismu.

Nihilismu un nesodāmības sajūtas demonstrēšanu apliecina arī vispārzināms fakts, ka Lembergs pilda Ventspils pilsētas domes un brīvostas valdes priekšsēdētāja amatus, ko Rīgas apgabaltiesa viņam ir aizliegusi. Tas, ka viņš to varītēm dara, uzskatāmi raksturo apsūdzētā Lemberga personību, kā arī viņa izveidotā autoritārā režīma vērtību sistēmu un ideoloģiju. Diemžēl tai ir degradējoša ietekme un smagas sekas ne tikai pašas pašvaldības un Ventspils pilsētas, bet arī visas valsts dzīvē. Nereti Aivara Lemberga netaisnīgo, prettiesisko, nedemokrātisko, melīgo, koruptīvo un zaglīgo ikdienas darbību Ventspils pilsētā sabiedrība nekritiski un virspusēji vērtē kā teicama menedžmenta piemēru, labas speciālistu komandas darbu. Tā teikt, zog, taču dalās ar pilsētu!

Iepriekš minēto vērts tuvāk raksturot ar kādu klasisku piemēru. Šī sasaukuma divu gadu laikā mazākuma deputāti neskaitāmas reizes mutiski un rakstiski ir pieprasījuši informāciju par Ventspils pilsētas domes, tās iestāžu un kapitālsabiedrību iemaksām biedrībai Ventspils attīstības aģentūra. Šajā biedrībā Lembergs katru gadu ilggadēji  saņem turpat 100 000 eiro lielu atalgojumu (2017. gadā – 97695 eiro)! Atbildes aukstasinīgi netiek sniegtas. Šīs biedrības “devums” nav pieminēšanas vērts nevienā pašvaldības pārskata dokumentā, ne arī ikgadējā budžeta paskaidrojumu rakstā! Par tās veikumu Ventspils pilsētā nav iespējams iegūt nevienu nodomu protokolu, nevienu atskaiti. Pašvaldības vadība un administrācijas darbinieki, arī Finanšu nodaļas vadītājs Kaspars Vitenbergs klusē. Tas atkārtojās arī pirms dažām nedēļām pašvaldības 2019. gada budžeta pieņemšanas laikā.

Runa ir par Ventspils pilsētas pašvaldības finanšu līdzekļiem, to administrēšanas caurskatāmību.. Arī par to, kā autoritārs, smagos noziegumos apsūdzētais pašvaldības vadītājs, pašreiz un joprojām spēj panākt pašvaldības vadošo darbinieku, iestāžu un kapitālsabiedrību līdzdalību prettiesiskās darbībās, spēj padarīt tos par savu merkantilo iegribu un kundzības ķīlniekiem. Pat ja Lembergs sūdzas, ka viņu tiesā par pārdesmit gadus veciem notikumiem, skaties kā gribi, savus tikumus laika gaitā viņš nav mainījis. Ne velti Augstākās tiesas Senāts šī gada 13. februārī skatot mūsu, četru mazākuma deputātu, pieteikumu, ir atzinis, ka darba organizācija Ventspils pilsētas domē neatbilst tai, kādu paredz tiesību normas. Tas ir ļoti saudzīgi pateikts.

Pirms dažām dienām Lembergs gluži neticami publiski izteica spārnotu frāzi: “Ja kāds ir nolēmis nozagt, Domes priekšsēdētājs to novērst nevar.” Savdabīga attaisnošanās. Tā uzskatāmi raksturo cilvēku, kurš šajā amatā ticis pie turības, kuru prokurors Juris Juriss vērtē simtos miljonu.

Autors: Ģirts Valdis Kristovskis, Ventspils pilsētas domes deputāts / Foto: LETA