Latvijas lielākajās pilsētās iedzīvotāju trīs biežāk minētās problēmas ir bezdarbs, veselības aprūpe un ceļu infrastruktūra, secināts Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) veiktajā aptaujā. Ventspils pilsētā iedzīvotāju viedoklis atšķiras no citām lielajām pilsētām, jo ventspilniekus visvairāk satrauc un kā lielākās problēmas viņi saredz bezdarbu un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, taču kā īpaši lielu problēmu viņi uzskata gaisa piesārņojumu.

Bezdarbs ir problēma, kuru iedzīvotāji ir norādījuši kā galveno savā pilsētā, jo īpaši – Daugavpilī (91 %) un Rēzeknē (90 %). Ventspilī to atzīmējuši 77% iedzīvotāju. Bezdarbs mazāk par pusi iedzīvotāju uztrauca vienīgi Valmierā (49%).

Jaunieši jeb iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 30 gadiem bezdarbu kā vienu no galvenajām problēmām visbiežāk bija norādījuši Daugavpilī, kur tā ir problēma 99% jauniešu (+8%, salīdzinot ar visu iedzīvotāju vērtējumu), Jelgavā (+3%) un Ventspilī (+2%).

Otra nozīmīgākā problēma ir veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, kas uztrauc vairāk nekā pusi iedzīvotāju Daugavpilī, Ventspilī, Jēkabpilī un Valmierā – attiecīgi 62%, 58%, 56% un 55%.

Ceļu infrastruktūra kā trešā nozīmīgā problēma robežās no 40% līdz 65% iedzīvotāju ir minēta visās lielajās pilsētās, izņemot Ventspili, kur to kā problēmu uzskata vien 7% iedzīvotāju.

Taču Ventspilī atšķirībā no citām lielajām pilsētām 61% iedzīvotāji kā būtisku problēmu saskata gaisa piesārņojumu.

Viedokli par problēmām pilsētā atteicās paust 18% ventspilnieku, kas ir otrs lielākais rādītājs aiz Jūrmalas (19%).

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA