Lielo ostu infrastruktūras uzlabojumiem būs pieejami 74,11 mlj. eiro

1529
Autors: Ventspils brīvosta
Autors: Ventspils brīvosta

Lai veicinātu Eiropas transporta tīkla mobilitāti un kuģošanas drošību Latvijas lielajās ostās, 2014.-2020.gada plānošanas periodā lielo ostu publiskās koplietošanas infrastruktūras uzlabošanai no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda būs pieejami 74,11 miljoni eiro. To paredz Satiksmes ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts, kas nupat izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Tiesa, par to vēl ir jālemj valdībai.

Kopējais specifiskā atbalsta mērķa finansējums paredzēts 87,19 miljoni eiro, no kuriem 74,11 būtu Kohēzijas fonda finansējums, savukārt 13,08 miljoni eiro – nacionālais finansējums, ko nodrošinās projektu īstenotāji. Maksimālais plānotais Kohēzijas fonda finansējums vienam projekta iesniedzējam ir 24,7 miljoni eiro.

Specifiskā atbalsta mērķi paredzēts īstenot ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā, kur projektu iesniedzēji būs Latvijas lielo ostu pārvaldes (Rīgas Brīvostas pārvalde, Ventspils Brīvostas pārvalde, Liepājas Speciālā ekonomiskā zonas pārvalde).

Atbalstāmās darbības ir molu un viļņlaužu, krasta nostiprinājumu un piestātņu, kas nav iznomātas vai plānotas iznomāšanai komercdarbībai, pārbūve un atjaunošana, lai nodrošinātu kuģošanas drošību ostas akvatorijā un priekšostā, kā arī lielo ostu infrastruktūras kompleksam piederošo inženiertīklu būvniecība, autotransporta un dzelzceļa pievadceļu un ar tiem saistītās infrastruktūras pārbūve, nodrošinot ugunsdzēsības un vides aizsardzības prasību ievērošanu.

Projektu iesniegumu atlasi organizēs Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, kas izstrādās projektu iesniegumu atlases nolikumu, veiks projektu vērtēšanu un slēgs vienošanos ar projektu iesniedzējiem par projektu īstenošanu.