Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) izsludinājusi konkursu uz Ventspils biznesa inkubatora vadītāja amatu, liecina LIAA paziņojums oficiālajā laikrakstā Latvijas Vēstnesis

Ventspils biznesa inkubatoru, līdzīgi kā 14 citus inkubatorus citviet Latvijā, LIAA izveidoja 2016.gada septembrī. Tos finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators ietvaros.

Līdz šim brīdim Ventspils biznesa inkubatoru vadīja Nataļja Jarohnoviča.

Pieteikšanās konkursā uz Ventspils biznesa inkubatora vadītāja amatu notiks līdz 9.februārim. Šī amata vieta gan ir uz noteiktu laiku, proti, līdz 2023.gada 31.decembrim.

LIAA meklē cilvēku ar pieredzi darbā ar uzņēmējiem, kas nodrošinātu Ventspils biznesa inkubatora veiksmīgu vadību, norāda LIAA. Galvenie amata pienākumi būs vadīt biznesa inkubatora darbu atbilstoši tā stratēģijā noteiktajiem mērķiem un pieejamajiem resursiem, kā arī sniegt pirmsinkubācijas un inkubācijas atbalstu biznesa inkubatora klientiem, izvirzīt jaundibinātam komersantam sasniedzamos mērķus, identificēt un nodrošināt nepieciešamos pakalpojumus mērķu sasniegšanai, piesaistīt atbilstošu mentoru, konsultēt komandas veidošanā, attīstības veicināšanā, finansējuma piesaistē un citos jautājumos.

Pienākumos ietilps arī arī identificēt inkubatora stratēģiskos partnerus un veicināt sadarbību ar tiem, sekmēt sadarbību ar biznesa inkubatoriem, akseleratoriem un līdzīgām organizācijām pasaules valstīs, kur ir attīstīta uzņēmējdarbības uzsācēju vide, identificēt un piedalīties starptautisku projektu, kas vērsti uz uzņēmējdarbības vides attīstību, īstenošanā, pārstāvēt biznesa inkubatoru un aktīvi popularizēt tā sniegtos pakalpojumus, izmantojot dažādus informācijas kanālus un nodrošināt informatīvu atbalstu jaundibinātiem komersantiem par LIAA sniegtajiem pakalpojumiem.

Prasības pretendentiem ir sekojošas: augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, darba pieredze vadošā amatā vismaz divu gadu garumā, pieredze darbā biznesa inkubatorā vai uzņēmumā, vai organizācijā, vai pašvaldībā uzņēmējdarbības uzsācēju konsultēšanā, kā arī pieredze pašvaldībā vai uzņēmumā darbā ar uzņēmējdarbības uzsācējiem vai pieredze privātā vai nevalstiskā organizācijā vai uzņēmumā, sniedzot komersantiem konsultācijas .

Pretendentiem vēlama arī personīga pieredze uzņēmējdarbībā, izpratne par uzņēmējdarbības vidi Latvijā, uzņēmumu attīstības cikliem, biznesa inkubāciju un investīciju piesaisti, kā arī zināšanas par valsts pārvaldes un pašvaldību darbību.

Atalgojuma līmenis noteikts atbilstoši trīs kategorijām, līdz ar to alga pirms nodokļu nomaksas būs robežās no 1253 līdz 1647 eiro.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: SXC