18.janvārī tika pieņemts viens no gada svarīgākajiem Ventspils pilsētas domes lēmumiem – par pašvaldības 2018. gada budžetu. Par to, kāda bija budžeta pieņemšanas gaita, Ventspilnieks.lv sarunājas ar Ventspils domes opozīcijas frakcijas vadītāju deputātu Ģirtu Valdi Kristovski.

Jau ziņots, ka Ventspils domes sēdē apstiprināts pilsētas pašvaldības 2018.gada budžets, kurā gada beigās plānots brīvo naudas līdzekļu atlikums 4,92 miljonu eiro apmērā. Budžeta ieņēmumi plānoti 70,87 miljonus eiro apmērā, bet brīvo naudas līdzekļu atlikums šī gada sākumā ir 9,26 miljoni eiro. Līdz ar to, pašvaldībai 2018.gadā pieejami finanšu resursi 80,13 miljonu eiro apmērā.

Cik nozīmīgs ir šāds lēmums?

Pilsētas 2018. gada budžeta izdevumu daļa pārsniedz 70 miljonus. No pašvaldības ieņēmumiem 31% (20 078 207 eiro) ir valsts un ES finansējums, kas paredzēts ES fondu finansētajiem projektiem. Tie ir iespaidīgi pieejamie finanšu resursi pilsētas attīstībai. Tā ir pozitīvā ziņa. Taču budžeta kontekstam diemžēl ir arī redzama ēnas blakne. Budžeta veidošanas process, tā necaurspīdīgums, liek secināt, ka budžets veidots nedemokrātiskas, autoritāras pārvaldes interesēs, slēptu politisku mērķu sasniegšanai, iespējams arī tā pārvaldītāju savtīgu personīgo interešu apmierināšanai.

Skarbs vērtējums. Vai jums ir argumenti tā pamatojumam?  

No valsts un pašvaldību pārvaldes pamatprincipiem izriet, ka budžeta procesam ir jābūt maksimāli atklātam un caurspīdīgam, visos sīkumos vērtēšanai pieejamam kā sabiedrībai, tā arī opozīcijas deputātiem. Ventspilī ne tuvu budžeta veidošana tāda nebija. Trīs opozīcijas deputātus – Aivi un Ivaru Landmaņus, arī mani, dome neiekļāva nevienā Domes komisijā un padomē, kur rudens periodā tika diskutēti budžeta jautājumi. Šo padomju sēžu darba kārtība un laiki netika publiski izziņoti, mums domes administrācija liedza tās rīcībā esošo informāciju par budžeta gatavošanas gaitu, neizsniedza informāciju, kas pieejama valdošās partijas Latvijai un Ventspilij deputātiem.

Lembergs publiski izsakās, ka Ventspils domē visi deputāti ir vienlīdzīgi, un visiem ir vienādas darbības iespējas.

Diemžēl patiesā “lietu kārtība” Ventspilī ir diametrāli pretēja. Lembergs kā prettiesiski varu sagrābis pilsētas vadītājs, kuram tiesa liegusi pildīt šos pienākumus, vienkārši salti melo. 2018. gada Ventspils pašvaldības budžeta pieņemšanas process nepārprotami uzrāda absolūtu nevienlīdzību Ventspils pilsētas domes deputātu starpā. Notiek mazākuma deputātu mērķtiecīga diskriminācija. Tas, ka trīs no četriem opozīcijas deputātiem netiek iekļauti nevienā pašvaldības komisijās, padomē, darba grupā, kur tiek sagatavoti pašvaldības lēmumi, budžets, bet valdošā politiskā spēka Latvijai un Ventspilij deputāti katrs vidēji ir iekļauti 5 no minētajām pašvaldības darba institūcijām, raksturo patieso, tas ir, prettiesisko kārtību Ventspils pašvaldībā. Tas ir Latvijas Satversmes pamatprincipu pārkāpums.

Kāpēc Lemberga vadītajai deputātu vairākuma kopai tas būtu nepieciešams?

Sākumā, kad mēs trīs netikām iekļauti pašvaldības komisiju darbā, domāju, ka tā ir Lemberga visatļautība, gluži neveselīga tieksme demonstrēt opozīcijai savu pašvaldības vēlēšanās gūtās varas pārākumu. Kad jau mums tika liegta pilsētas 2018. gada budžeta gatavošanai nepieciešamā informācija, sapratu, ka tā ir mērķtiecīga darbība, kas apzināti pārkāpj Satversmē noteiktās mazākuma tiesības, ka mērķis ir slēpt informāciju no opozīcijas deputātiem. Turklāt manuprāt, tas nav tikai tādēļ, lai “aktīvais deputāts” Lembergs viens pats uz opozīcijas deputātu fona “spīdētu” ar domes darbu raksturojošu informāciju. Diemžēl tās ir arī bailes, ka mazākuma deputāti varētu izgaismot pašvaldības vadības autoritāro vadību, līdzekļu nelietderīgus tēriņus vai pat piesavināšanos valdošās grupas vajadzībām.

Bet pašvaldības administrācijas pienākums ir atbalstīt visus deputātus vienlīdz, neatkarīgi no to piederības vairākumam vai mazākumam.

Taisnība. Likums pat nosaka, ka pašvaldības administrācijai savu interešu nav! Tā stāv demokrātijas un tiesiskuma pozīcijās, nodrošina līdzvērtīgas darbības iespējas deputātiem neatkarīgi no to piederības! Ventspils pašvaldībā tā diemžēl nav. Tās administrācija visos izšķirīgajos jautājumos kalpo tikai Lemberga vadītā vairākuma deputātu interesēs, apzināti ierobežo mūs, četru opozīcijas deputātu darbību.

Piemēram?  

Kā jau teicu, pašvaldības administrācija mums ilgstoši nedeva piekļuvi ar budžeta veidošanu saistītajai informācijai, lai gan mēs, četri opozīcijas deputāti, sākām no domes pieprasīt ar budžeta veidošanu saistīto informāciju jau oktobrī, atkārtoti novembrī. Vēl 2017. gada 18. decembrī, dažas nedēļas pirms budžeta galējās izskatīšanas, domes izpilddirektors Ābele man sniedza šokējošu rakstisku atbildi, kur rakstīts neticamais: “Attiecībā uz pieprasījumu izsniegt informāciju, kas ir pieejama Ventspils pilsētas domes komisiju dalībniekiem Ventspils pilsētas pašvaldības 2018. gada budžeta izstrādes gaitā, informējam, ka komisiju darba materiāli ir iekšējai lietošanai paredzēta informācija.”

Tātad saņēmāt atteikumu, bet jūs un Aivis Landmanis taču esat domes Finanšu komitejas dalībnieki?

Tas tiesa. Taču budžeta veidošana pašvaldībā notiek pusgada garumā. Kā Finanšu komitejas dalībnieki mēs budžeta projektu saņēmām 10. janvārī, vien dažas dienas pirms tā apstiprināšanas. Tā ir milzīga atšķirība, ja pozīcijas deputāti piedalās tā apspriešanā visa rudens garumā un tiem ir pieejama ar budžeta informāciju saistītā informācija, tie uzklausa pilsētas iestāžu vadītāju ziņojumus.  

Par budžeta jautājumiem, problēmām, nelietderīgiem tēriņiem mums ir ko teikt daudz lielākā mērā, nekā bija iespējams izteikties. Mēs, protams, turpināsim izgaismot budžeta tumšās aizkulises.

Labi. Jūs runājat par sagatavotā budžeta projekta trūkumiem. Vai mēģinājāt to uzlabot ar saviem priekšlikumiem?

Kā jau iepriekš minēju, mums, opozīcijas deputātiem, valdošais vairākums un administrācija neizsniedza ne budžeta gatavošanas laika grafiku, neinformēja par tā apspriešanu, neizdeva nepieciešamos materiālus. Un tomēr mēs bijām iesnieguši virkni priekšlikumus budžeta likumam. Par to likteni informāciju nesaņēmām. Kā atklājās domes 18. janvāra sēdē, Finanšu nodaļas vadītājs Kaspars Vitenbergs, par mūsu priekšlikumiem neko nebija dzirdējis. To likteni vienpersoniski bija izlēmis pašvaldības izpilddirektors Ābele! Vienkārši sakot, tie nonāca miskastē, bez apspriešanas domes komisijās, bez apspriešanas ar mums, to iesniedzējiem. Pilnīga patvaļa. Budžeta apstiprināšanas laikā, šādi pārkāpumi nemulsināja ne Lemberga vadīto vairākuma deputātu kopu. Nevienu šāda lietu kārtība nesatrauca, izņemot mūs iesniedzējus.

Kāds bija pozīcijas deputātu priekšlikumu liktenis?   

Tieši šādu jautājumu es uzdevu budžeta ziņotājam Vitenbergam. Viņš nespēja atbildēt, jo acīmredzot pozīcijas deputāti nevienu priekšlikumu 2018. gada budžetam nav iesnieguši. Tas gan nemazināja Lemberga gatavību balsotājiem par pilsētas budžetu piesolīt prēmijas.

Kādas atziņas esat guvis no šāda pašvaldības budžeta veidošanas procesa?

Ventspils pašvaldības budžets un paskaidrojuma raksts izpilda pašas minimālās likumā noteiktās pārskatāmības prasības. Tas veidots ar mērķi, lai sabiedrība nevarētu izsekot budžetā atvēlētā finansējuma izlietošanai. Aivis un Ivars Landmaņi, ar es, budžeta apstiprināšanas sēdes laikā uzdevām neskaitāmus jautājumus, uz kuriem ziņotājs vai nu nespēja, vai arī izvairījās sniegt precīzas un profesionāļa cienīgas atbildes. Tā kā budžeta veidošanas procesā ir saskatāmi neskaitāmi pārkāpumi, 2018. gada budžets ir vērtējams kā neleģitīms. Tautas valodā runājot, netīri veikts pašvaldības darbiņš.

Vai domājat izteikt pretenziju pret Ventspils domē notikušo?

Iepriekš minētais uzskatāmi parāda, ka situācija Ventspils pašvaldībā ir antidemokrātiska un prettiesiska. Opozīcijai tika liegta iespēja veikt detalizētu budžeta izpēti, veikt kontroli par budžeta veidošanu, kas ir viens no opozīcijas pamatpienākumiem demokrātiskā valstī. Satversmē noteiktās deputātu mazākuma tiesības šeit apzināti nerespektē. Pašvaldības administrācija apkalpo tikai Lemberga vairākumu. Šī kopība organizēti darbojas šauras valdošās grupas interesēs, kas pilsētu pārvalda kā personīgu īpašumu. Tas ir pašvaldības līmeņa valsts nozagšana. VARAM būtu jāiejaucas.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA