Mikrouzņēmumu darbinieki lielākoties veic nelielas sociālās iemaksas

1315
Autors: SXC
Autors: SXC

Vidējais iemaksu objekts mikrouzņēmuma darbiniekam joprojām ir vērtējams kā relatīvi mazs, izriet no Labklājības ministrijas (LM) izstrādātā informatīvā ziņojuma par Mikrouzņēmumu nodokļa likuma praktiskās īstenošanas gaitu un rezultātiem, kā arī mazās saimnieciskās darbības veicēju sociālo nodrošinājumu.

Kā skaidroja ministrijas pārstāve Marika Kupče, cilvēkiem, par kuriem nodokļus maksā, piemērojot mikrouzņēmuma nodokļa režīmu, ir neliels valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu apmērs salīdzinājumā ar tiem, kuri sociālās iemaksas veic vispārējā kārtībā. Mikrouzņēmumu darbinieku sociālās iemaksas ilgtermiņā negatīvi var ietekmēt pensiju un apdrošināšanas atlīdzību apmērus.

Savukārt brīvprātīgi sociālajai apdrošināšanai mikrouzņēmumu darbinieki pievienojas ļoti reti un īsu periodu. Šā gada pirmajā ceturksnī tādu bija bija 81. Mikrouzņēmumu darbinieku iemaksu objekts salīdzinājumā ar darbiniekiem vispārējā gadījumā pensiju un apdrošināšanas atlīdzību apmērus varētu negatīvi ietekmēt pakāpeniski un ilgtermiņā.

Šā gada 1.janvārī bija 47 150 mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju un to skaits palielinājies 6,5 reizes kopš 2011.gada sākuma (7275 mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji), kad mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu varēja iegūt ne tikai jaunreģistrētie nodokļu maksātāji, bet arī iepriekšējos periodos reģistrētie nodokļu maksātāji. Pieaudzis arī to mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju skaits, kuri zaudējuši mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, neizpildot kādu no Mikrouzņēmumu nodokļa likuma nosacījumiem, t.i., mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu ar 2015.gada 31.decembri zaudēja 3337 nodokļa maksātāju, bet savu darbību pilnībā izbeidza 4451 nodokļa maksātājs.

Lai nodrošinātu vismaz minimālas sociālās garantijas cilvēkiem, kuru atalgojums ir mazāks par minimālo mēneša darba algu, no 2017.gada 1.janvāra, noteiks minimālo sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu. No 2017.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim paredzēts pārejas periods, kad valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas būs jāveic no objekta, kas ir 75% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

Savukārt no 2018.gada 1.janvāra par katru darba ņēmēju, kuram atlīdzība ir noteikta mazāka par minimālo mēneša darba algu, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas būs jāveic no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas.