Ventspils pilsētas galvenajās kanalizācijas sūkņu stacijās Muitas ielā un Lāčplēša ielā ir uzstādītas jaunas atkritumu smalcināšanas iekārtas, un šonedēļ turpinās tehnoloģiskā procesa pilnveide.

Ventspilī darbojas vairāk nekā 20 dažāda lieluma un jaudas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas, kas nodrošina no patērētājiem saņemto notekūdeņu savākšanu un tālāku pārsūknēšanu uz Notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (NAI). Galvenās un lielākās kanalizācijas sūkņu stacijas ir Muitas ielā Ventas labajā krastā un Lāčplēša ielā Ventas kreisajā krastā.

Lāčplēša ielas sūkņu stacijā tiek savākti notekūdeņi no visām sūkņu stacijām, kas atrodas Ventas kreisajā krastā, un tad šie notekūdeņi tiek pārsūknēti uz Ventas labo krastu, Muitas ielas sūkņu staciju. Muitas ielas sūkņu stacijā nonāk arī visi Pārventas notekūdeņi. Pēc tam tas viss tiek pārsūknēts uz Notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kurās tiek veikta pilna cikla notekūdeņu attīrīšana atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, cikla pēdējā etapā notekūdeņus pilnībā attīrītus izvadot Baltijas jūrā.

Kā norāda Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vadītājs Dzintars Kļava, iepriekšējie atkritumu smalcinātāji Muitas un Lāčplēša ielu sūkņu stacijās tika uzstādīti pirms aptuveni 15 gadiem, un to darbība vairs nebija efektīva. Līdz ar minēto iekārtu nomaiņu pilnveidotas tiks arī attīrīšanas iekārtu pieņemšanas kameras smalkās atkritumu savākšanas restes. Uz  restēm tiks uzstādīti jauni elektromagnētiskie sensori, ar kuru palīdzību veidosies atkritumu “paklājs”, kas neļaus atkritumiem tālāk nonākt attīrīšanas iekārtās. Sensoru piegāde, uzstādīšana un pielāgošana iekārtu vajadzībām plānota šonedēļ. Sensoru darbību regulēt un situāciju monitorēt būs iespējams attālināti no NAI kompleksa.

29.07.2020. / Autors: PSIA “Ūdeka”  / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs