Šonedēļ ir uzsākti darbi Būšnieku ezera krasta infrastruktūras pilnveidošanā, paredzot veloceliņa izbūves turpināšanu gar Būšnieku ezeru un gājēju laipas būvniecību, kā arī skatu platformas izbūvi. Visi labiekārtošanas darbi tiks pabeigti līdz nākamā gada atpūtas sezonas sākumam, informē Komunālā pārvalde.

Nule kā noslēdzies iepirkumu konkurss, kura laikā izvērtējot visus pretendentus par konkursa uzvarētāju tika atzīts uzņēmums SIA AB būvniecība. Uzņēmums veicis arī Būšnieku ezera jau esošā veloceliņa izveidi un agrāk veikusi būvniecības darbus  arī citos, līdzīgos dabas aizsardzības objektos. 

Īpaši būtiski ir tas, ka Būšnieku ezera krasts ir aizsargājama teritorija, kas atrodas Stalzdenē Nature 2000 Eiropas Savienības nozīmes dabas lieguma zonā. Veicot ornitoloģiskos pētījumus, Būšnieku ezerā un tā apkārtnē novērotas Latvijas rietumu piekrastei raksturīgās putnu sugas. Konstatēts, ka putnu sugu daudzveidības un skaita ziņā Būšnieku ezers ir ievērojami bagātāks nekā citi ezeri ziemeļrietumu Kurzemē. Ezerā novērotas ap 34 putnu sugām, kuras ligzdošanas laikā koncentrējas Būšnieku ezera dienvidrietumu galā.

Šobrīd jau ir parakstīts būvniecības līgums, kā arī atzīmēts veloceliņa trasējums un uzsākta jaunā veloceliņa trases attīrīšana no krūmiem, kas laika gaitā saauguši ar jau vēsturisko meža celiņu, kas veda ap  Būšnieku ezeru un kur agrāk tika rīkoti skrējieni apkārt ezeram.

Projekta laikā tiks izbūvēts gājēju un veloceliņš posmā no laivu bāzes Staldzenes ielā līdz Talsu ielai 3,5 km garumā, tādējādi turpinot jau pagājušajā gadā aizsākto darbu pie veloceliņa labiekārtošanas apkārt Bušnieku ezeram, kad tika labiekārtots esošais meža celiņš aptuveni trīs kilometru garumā no ezera peldvietas līdz laivu bāzei.

Papildus veloceliņam izveidos ap 170 metrus garu gājēju laipu ezera krasta purvainajā apvidū, kur sliesies arī skatu platforma, lai būtu iespēja vērot putnus šajā apvidū, tādējādi piesaistot gan aktīvās atpūtas piekritējus, gan ornitologus, kuriem būs iespēja vērot aizsargājamo putnu sugu pārstāvjus. Tiks izveidota arī veselības taka ar 10 vingrošanas stendiem visām vecuma grupām.

Pēc projekta īstenošanas 2018. gadā būs iespēja mērot velomaršrutu visapkārt Būšnieku ezeram.

Projekta būvniecībai paredzēto izdevumu kopējās izmaksas ir 238,3 tūkstoši eiro, no tiem Valsts budžeta dotācija ir 4,58 tūkstoši eiro, Natura 2000 teritorijas ietvaros pieejamais finansējums ir 130 tūkstoši eiro, bet Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 103,7 tūkstoši eiro.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Komunālā pārvalde