Noslēgts līgums par 15 miljonu eiro piešķiršanu Mūzikas vidusskolas būvniecībai

1380

Noslēgts līgums par zema enerģijas patēriņa Ventspils Mūzikas vidusskolas ēkas ar koncertzāles funkciju būvniecību, kas paredz šim projektam piesaistīt 15 miljonus eiro no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējuma.

“Tas ir ļoti nozīmīgs notikums. Pēc būtības tālāk ir jārisina tikai tehniskas lietas, lai būtu jauna mūzikas vidusskola. Jautājums, vai tas būs 2018.gada beigās vai 2019.gada pirmajā pusē,” preses konferencē uzsvēra Ventspils mērs Aivars Lembergs. Viņš atgādināja, ka Ventspilij, pretendējot uz šo finansējumu, bija jāiztur konkurss, kurā vērtēja projekta atbilstību nosacījumiem un kurā bija arī konkurence. Kopā konkursam tika iesniegti 12 projekti, no kuriem apstiprināti septiņi, tai skaitā arī Ventspils projekts.

Līgums par projekta Zema enerģijas patēriņa Ventspils Mūzikas vidusskolas ēkas ar koncertzāles funkciju būvniecība Lielajā laukumā 1, Ventspilī īstenošanu noslēgts starp Ventspils pašvaldības iestādi Komunālā pārvalde, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA Vides investīciju fonds.

Kā skaidroja Lembergs, bez 15 miljoniem eiro no emisiju kvotu naudas mūzikas vidusskolas projektam būs arī vēl pašvaldības finansējums un citi finansējuma avoti: “Otra lielākā summa ir tā, ko mūzikas vidusskola saņem no struktūrfondiem profesionālajai izglītībai, un šajā sadaļā mūzikas vidusskola šim projektam saņems – tas jau ir izlemts – 11 miljonus eiro. Viņi gatavo projekta pieteikumu, kas tuvākajā laikā ir jāiesniedz.”

Ventspils projekta mērķis ir jaunas zema enerģijas patēriņa valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas ēkas ar koncertzāles funkciju būvniecība, nodrošinot ilgtspējīgu un videi draudzīgu būvdarbu veikšanu, samazinot ēkas apkurināšanas rezultātā radīto ietekmi uz vidi. Paredzētais enerģijas patēriņš apkurei uz jaunās ēkas aprēķina platību ir ne lielāks par 25,76 kilovatstundām (kWh) uz vienu kvadrātmetru gadā. Esošo Ventspils Mūzikas vidusskolas pagaidu ēku kopējais enerģijas patēriņš apkurei novērtēts 150-170 kWh uz kvadrātmetru gadā.

Jau ziņots, ka Ventspils Mūzikas vidusskola ir lielākā Kultūras ministrijas pārziņā esošā kultūrizglītības iestāde ārpus Rīgas un skolai nav savu pastāvīgu, profesionālajai darbībai piemērotu telpu jau kopš 2014.gada sākuma, kad tā pārtrauca darbību bīstamā stāvoklī esošajās ēkās. Kopš tā laika mācību process tiek organizēts vairākās pagaidu telpās dažādās vietās pilsētā.

Īstenojot šo projektu, uz jaunajām telpām pārcelsies visi visi 500 audzēkņi un 100 pedagogi.

Kopējās plānotās būvprojekta realizācijas izmaksas veido ap 31,8 miljoniem eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 5,5 miljonu eiro apmērā. Šīs izmaksas iekļauj ne tikai būvdarbu izmaksas, bet arī autoruzraudzības izmaksas un būvuzraudzības izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar būves nodošanu ekspluatācijā.

Ventspils Mūzikas vidusskolas būvniecības konkursā ir saņemti trīs piedāvājumi, bet konkursa rezultāti vēl nav zināmi. Pašlaik nekādu plašāku informāciju par pretendentiem un viņu iesniegtajiem piedāvājumiem Komunālā pārvalde nesniedz, vien norāda, ka piedāvājumi tiks izvērtēti noteiktajā kārtībā.