Ventspils Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kompleksā notiek infrastruktūras uzlabošanas darbi. Maija beigās komplekss tika aprīkots ar jaunām video novērošanas sistēmām, savukārt šobrīd notiek ventilācijas sistēmu nomaiņa notekūdeņu pieņemšanas telpā.

 Pašvaldības SIA “ŪDEKA” Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) kompleksā tiek veikta pilna cikla pilsētas saimniecisko un uzņēmumu rūpniecisko notekūdeņu attīrīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Vidējais sadzīves notekūdeņu apjoms, kas ikdienā nonāk attīrīšanas ietaisēs ir 8000 m3, bet kopējā iekārtu jauda diennaktī ir 19 600 m3. Kompleksa teritorija ir plaša, tāpēc ļoti noderīgas ir jaunās video novērošanas sistēmas, kas ļauj operatoriem arī attālināti pārliecināties par iekārtu stāvokli un vizuāli uzraudzīt to darbību. Kopumā NAI kompleksā uzstādītas deviņas kameras. Vēl uzņēmums uzstādījis novēršoanas kameras arī lielākajās kanalizācijas sūkņu stacijās – Lāčplēša un Muitas ielā. Tagad arī abu sūkņu staciju darbību uzņēmuma speciālisti var attālināt vizuāli kontrolēt un nepieciešamības gadījumā pat ātrāk novērst dažādu avārijas situāciju iespējamību.

NAI komplekss tika nodots ekspluatācijā 2005.gadā, tādēļ, lai nodrošinātu iekārtu darbības nepārtrauktību un uzlabotu kompleksa vispārējo stāvokli, PSIA “ŪDEKA” veic dažādus atjaunošanas un modernizācijas darbus. Vecās ventilācijas sistēmas demontāža tika uzsākta 3.jūnijā un plānots, ka jau šonedēļ tiks pabeigta jaunās sistēmas uzstādīšana. Jaunā ventilācijas sistēma būs jaudīgāka un efektīvi savāks smakas, nodrošinot darbiniekiem labākus un patīkamākus darba apstākļus. Tāpat jaunā sistēma būs energoefektīvāka un ļaus samazināt elektroenerģijas patēriņus. Uzņēmums īpašu uzmanību pievērš energoresursus taupīšanai un iespēju robežās cenšas samazināt neefektīvo resursu izlietojumu. Ventilācijas sistēmas nomaiņa neietekmē NAI kompleksa darbu un attīrīšanas iekārtas arī remontdarbu laikā var turpināt strādāt ar pilnu jaudu.

 

10.06.2021. / Autors: PSIA “Ūdeka” / Foto: PSIA “Ūdeka”