Ceturtdien, 12. augustā, plkst. 16 notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksme par AS Ventbunkers ieceri savā ostas terminālī izmantot mobilu benzīna tvaiku sadedzināšanas iekārtu, liecina uzņēmuma iesniegto iesniegumu grozījumiem A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā.

Sanāksme notiks attālināti, izmantojot uzņēmuma AS Ventbunkers mājas lapā publicēto tīmekļa saiti. Sabiedriskā apspriešana notiks neklātienes formā jeb attālināti no 12. līdz 20. augustam.

Sanāksmes laikā tiks sniegta informācija par plānotajām izmaiņām A kategorijas piesārņojošās darbībasatļaujā. Atbildes uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem par plānotajām izmaiņām Operatora darbībā tiks sniegtas līdz 20. augustam plkst. 16. Atbilžu sniegšanas veids tiks norādīts tīmekļa vietnē www.ventbunkers.lv un atbildot uz sūtītāju e-pastiem.

Izmaiņas ir saistītas ar iespēju tankkuģu kraušanas procesa laikā izmantot mobilu benzīna tvaiku sadedzināšanas iekārtu kā ārpakalpojumu, ko sniedz uzņēmums ar atbilstošu pieredzi, nepieciešamajām iekārtām, aprīkojumu, atļaujām un trešo pušu apliecinājumiem.

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par sabiedriskās apspriešanas sanāksmē izskatītajiem jautājumiem VVD Kurzemes reģionālā vides pārvaldei (Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601, tālr. 63626903, e-pasts: kurzeme@vvd.gov.lv) var sūtīt līdz 31. augustam.

12.08.2021 / Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Ventbunkers