Paspārne aicina piedalīties apmācībās aizbildņiem

1250

Jau kopš 8. novembra veiksmīgi norit Krīzes centra ģimenēm ar bērniem Paspārne Ventspils pilsētas bāriņtiesas uzdevumā rīkotās apmācības cilvēkiem, kuri uzņēmušies rūpes par bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem – aizbildņiem.

Nodarbības notiek gan darba dienu vakaros, gan sestdienās. Tās vada dažādu nozaru speciālisti. Šo nodarbību laikā, sarunās ar speciālistiem aktīvi iesaistās paši aizbildņi, un tiek diskutēts par likumdošanas, psiholoģijas, bērna attīstības, aprūpes un audzināšanas jautājumiem! Tiek gūtas ne tikai jaunas teorētiskās zināšanas, bet arī savstarpēja dalīšanās pieredzē, norit aktīvs praktiskais darbs, savstarpējā iepazīšanās un atbalsta sniegšana. Īpaša uzmanība šajā programmā pievērsta jautājumiem, kas saistīti ar bērniem pusaudžu vecumā.

10. decembrī interesentiem ir iespējams apmeklēt nodarbību Saskarsme ģimenē. Nodarbību vadīs psiholoģe Jolanta Segliņa Gluškova.

Nodarbības notiek Krīzes centra ģimenēm ar bērniem Paspārne telpās, Talsu ielā 39, Ventspilī. Ar detalizētu apmācību programmu un norises laikiem iespējams iepazīties apmeklējot Paspārne mājas lapu, www.kc-pasparne.lv vai pa tālruņiem: 63661515 vai 22012434.