Pēc pērn rudenī notikušās traģēdijas Ūdens piedzīvojumu parka peldbaseinā, kad peldēšanas apmācību laikā noslīka četrus gadus vecs zēns, ilgāku laiku bija neskaidrība par nodarbību vadījušā peldētprasmes apmācību speciālista Viktora Zujeva turpmāko likteni. Lai gan sporta skolas Spars direktors, kurš kā kvalificēts speciālists šādas nodarbības pasniedza kā papildus nodarbi, Zujevs turpināja vadīts sporta skolu. Nu kļuvis zināms, ka viņa postenis kļuvis vakants un uz to ir izsludināts atklāts konkurss, liecina Ventspils pilsētas pašvaldības paziņojums domes vietnē internetā.

Jau tūlīt pēc traģiskā negadījuma Zujevs izteica vēlmi nekavējoties atkāpties no sporta skolas vadītāja amata, tomēr vēl trīs mēnešus turpinājis strādāt. Darba attiecības ar Zujevu izbeigtas pēc paša speciālista vēlēšanās. To, ko viņš darīs turpmāk, pagaidām netiek atklāts un nav zināms arī pārvaldībā esošai Izglītības pārvaldei.

Pieteikumus sporta skolas Spars direktora amatam var iesniegt Izglītības pārvaldē līdz 23.janvārim.

Kandidātiem ir jābūt ar atbilstošu izglītību sporta nozarē vai apgūtu pedagoģijas kursu, ar vismaz trīs gadu ilgu pieredzi izglītības jomā vai izglītības vadības darbā, jāpārvalda valsts valoda augstākajā līmenī, tāpat jābūt zinošam izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos, kā arī izglītības un sporta nozares normatīvo aktu pārzināšanā, kā arī citas prasības.

Dzīves un darba aprakstu (CV), konkrēti norādot laika periodus, iegūtās izglītības līmeni, darba pienākumus, valodas prasmes, prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, pretendenta sagatavotu koncepciju par profesionālās ievirzes sporta skolā Spars attīstības perspektīvu, tāpat arī apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu un pieteikuma vēstuli var ne tikai iesniegt pārvaldē, bet arī nosūtīt pa pastu uz adresi Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, vai nosūtot elektroniski uz vip@ventspils.lv

Jāatzīmē, ka arī pašai Izglītības pārvaldei dome turpina jau ilgstoši meklēt jaunu vadītāju. pašlaik norit kārtējais atkārtotais konkurss uz pārvaldes vadītāja amatu.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: SXC