Pērn Ventspilī nojauktas vidi degradējošas būves vairāk nekā 20 īpašumos

1374

2016.gadā Ventspilī ir nojauktas vidi degradējošas būves vai to daļas vairāk nekā 20 īpašumos, liecina Ventspils pilsētas domes Būvniecības administratīvajā inspekcijā apkopotie dati.

Starp būvēm, kas pēc inspekcijas atgādinājuma pērn nojauktas, ir ne vien dzīvojamās mājas vecpilsētā un citviet pilsētā, bet arī bijusī degvielas uzpildes stacijas ēka Lielajā Dzirnavu ielā 1, gaisvadu siltumtrase posmā no Loču ielas 4A līdz Enkuru ielai 12 un caurlaides ēka Robežu ielā 5. Pāris ēkām demontēti bīstami balkoni. Ēku sakārtošanas darbi veikti vairāk nekā 12 īpašumos, tostarp vecpilsētā. 88 ēkām veikti vienkāršota fasādes atjaunošana – jumta seguma nomaiņa, balkonu atjaunošana u.c. darbi.

Pērn turpināts darbs, aicinot īpašniekus demontēt patvaļīgi izbūvētās balkonu papildu norobežojošās konstrukcijas, kā rezultātā vairāk nekā puse šādu konstrukciju Ventspils pilsētā ir demontētas.

Četriem īpašumiem jeb kopumā sešām ēkām, kas ilgstoši netiek uzturētas kārtībā, pērn ir piemērots vidi degradējošs vai cilvēku drošību apdraudošs statuss, kas dod tiesības piemērot paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā, tādējādi motivējot īpašnieku rīkoties, lai sakārtotu īpašumu. Līdz šim šāds statuss Ventspilī pavisam ir piemērots 55 būvēm 21 īpašumā. Pērn pēc īpašumu sakārtošanas šāds statuss atcelts četriem objektiem.

2016.gadā Ventspils pilsētas domes Būvniecības administratīvā inspekcija ir ierosinājusi 96 administratīvo pārkāpumu lietvedības par būvju neuzturēšanu atbilstoši Ventspils pilsētas domes saistošo noteikumu prasībām, kā arī ir izsūtījusi 203 brīdinājuma vēstules būvju īpašniekiem, uzdodot veikt īpašumu savešanu kārtībā noteiktā termiņā.

Inspekcijā informēja, ka ir vērojamas pozitīvas tendences nekustamo īpašumu jomā – vairākiem īpašumiem ir jauni īpašnieki, kuri tos iegādājušies ar mērķi attīstīt dzīvojamo fondu un uzņēmējdarbībum radot jaunas darba vietas un atdzīvinot līdz šim degradētas ēkas un teritorijas. Par šādiem plāniem liecinot sāktie projektēšanas darbi un līdz šim paveiktais īpašumu sakārtošanā.