Pieaugušajiem nākotnē būs pieejamas daudz plašākas izglītības iespējas

1493

Ventspils pilsētas domes piektdienas, 11.marta, domes sēdē tika atbalstīta Ventspils Digitālā centra iniciatīva, sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu, partneriem no Zviedrijas un Lietuvas piedalīties NORDPLUS Pieaugušo izglītības programmas projektu konkursā. Tās mērķis ir stiprināt pieaugušo pamatkompetences un attīstīt visa veida pieaugušo formālo un neformālo izglītību, kā arī atbalstīt pieaugušo izglītību ceļā uz moderno sabiedrību.

Kā sarunā ar portālu VentspilsBalss.lv stāstīja Ventspils Digitālā centra IT klastera vadītāja Žanete Videniece, projekta ietvaros plānots attīstīt pieaugušo izglītības koordinatoru un pasniedzēju kapacitāti, izstrādājot un īstenojot profesionālās meistarības pilnveides programmu – Digitālais centrs izstrādās problēmu risināšanas prasmju mācību moduli pieaugušo neformālai izglītībai, kā arī paplašinās Digitālā centra mūžizglītības programmās pieejamo video lekciju klāstu.

Mūsdienu izglītība ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem veiksmīgai karjerai un cilvēku labklājībai, arī neformālā izglītība sniedz iespējas iegūt nepieciešamās prasmes un pieredzi, kas nepieciešama, lai atrastu darbu vai kļūtu par kvalificētu strādnieku/darbinieku.

Darbs un mācīšanās ir cieši saistīti viens ar otru, mācīšanās palīdz uzturēt, uzlabot vai iegūt jaunas zināšanas vai prasmes, savukārt problēmu risināšanas prasmes ir sevišķi nepieciešamas, sastopoties ar dzīves izaicinājumiem. Tās ietver sistēmiskas pieejas attīstību problēmu risināšanai, prasmes definēt problēmas, risināt individuālas un kolektīvas problēmas un vadīt mūžīgos kritiķus.

Ja projekta pieteikums tiks atbalstīts, projektu plānots realizēt 2017.–2018.gadā, tā kopējais apjoms plānots 40 000 eiro un tas pilnībā tiks finansēts no programmas NORDPLUS budžeta.