Ventspils novada pašvaldība iesniegusi piecus iesniegumus Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas atklātajā projektu konkursā Eiropas Savienības līdzekļu saņemšanai infrastruktūras attīstībai publiski izmantojamos objektos. Divi no projektiem ir plānoti tieši Piltenes pilsētā, informēja pašvaldības pārstāve Marlena Zvaigzne.

Piltenē paredzēts labiekārtot daudzdzīvokļu māju pagalmu Maija ielā 10, 12, 14 un 14 a, uzstādot bērnu rotaļu iekārtas, galdiņu, soliņus, atkritumu urnas un velosipēdu turētājus. Pašvaldība šajā teritorijā jau ir izbūvējusi brauktuves, gājēju celiņus, autostāvvietas un ierīkojusi apgaismojumu, tādēļ ir nepieciešama tikai labiekārtojuma elementu uzstādīšana. Paredzamās izmaksas ir 15 239,95 eiro, 13 715,95 eiro plānots piesaistīt no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA). Tāpat iecerēts iegādāties un uzstādīt 17 trenažierus un vingrošanas ierīces trenažieru zālei pielāgotajās telpās Lielajā ielā 13. Tas izmaksās 17 576,04 eiro, no kuriem 15 818,44 eiro plānots piesaistīt no ELFLA.

Ancē iecerēts atjaunot sporta laukumu, labiekārtojot futbola laukumu un pludmales volejbola laukuma apkārtni, no vienas puses izbūvējot žogu, uzstādot soliņus un atkritumu urnas, kā arī ierīkojot rotaļu laukumu ar mūsdienīgām rotaļu iekārtām un veicot citus labiekārtošanas darbus sporta un brīvā laika pavadīšanas objekta izveidei. Paredzamās izmaksas ir 59 338,59 eiro, 45 000 eiro plānots piesaistīt no ELFLA.

Zlēkās projekts paredz labiekārtot teritoriju pie Kultūras nama un Pūcītēm aptuveni 1,7 ha platībā, ierīkojot Vecās pagastmājas dārzu, aktīvās atpūtas vietu bērniem, lapeni, ugunskura vietu, auto stāvlaukumus, velonovietnes, vides objektu jaunlaulātajiem, svētku egles laukumu, bruģētas pastaigu takas ar tiltiņiem un soliem, ierīkojot apgaismojumu un veicot citus uzlabojumus. Paredzamās izmaksas ir 267 704,14 eiro, 45 000 eiro plānots piesaistīt no ELFLA.

Zirās iecerēts veikt sporta laukuma ar diviem volejbola, viena futbola un viena basketbola laukuma jaunbūvi pašvaldībai piederošā zemes gabalā Ainavas. Paredzamās izmaksas ir 57 003 eiro, 45 000 eiro plānots piesaistīt no ELFLA.

Informāciju par projektu izvērtēšanas rezultātiem pašvaldība uzzinās trīs mēnešu laikā.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Pixabay