Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce pirmdien nosūtījis Ventspils pilsētas pašvaldības deputātiem adresētu vēstuli, kā arī izpilddirektoram Aldim Ābelem par nepieciešamību nekavējoties izvērtēt visus iespējamos netiešos riskus par ASV Ārvalstu aktīvu kontroles biroja noteikto sankciju pret smagos noziegumos apsūdzēto un Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja amata pildīšanā ierobežoto Aivaru Lembergu, un tā tiešo ietekmi uz pašvaldības darbu, portāls Ventspilnieks.lv uzzināja ministrijā.

Kā skaidroja ministrs Pūce, ASV Ārvalstu aktīvu kontroles biroja noteiktās sankcijas Latvijā ievēro finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki, tajā skaitā bankas, kā arī tās tiek ievērotas publiskās un privātās partnerības jomā un Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības jomā. Pēc ministra teiktā, “noteiktās sankcijas var radīt sekas Ventspils pilsētas domei, kuras iespējas veikt ekonomisko darbību un pilnvērtīgi izpildīt likumā Par pašvaldībām noteiktās funkcijas var būt ierobežotas”.

“Tādēļ deputātiem ir jāpieņem atbildīgi lēmumi, lai Aivaram Lembergam noteiktās sankcijas nekādā veidā neietekmētu pašvaldības finanšu stabilitāti un spēju nodrošināt pašvaldības pakalpojumu nepārtrauktu sniegšanu iedzīvotājiem. Jebkuri iespējamie riski, kas varētu kavēt pašvaldības funkciju izpildi, būtu jānovērš,” uzsvēra Pūce un piebilda:

“Ventspils domes deputātu kā valsts amatpersonu atbildība ir mazināt Aivara Lemberga ietekmi un kontroli pār pašvaldības darbu.”

Ministrs norādīja, ka visiem Ventspils pilsētas domes deputātiem, it īpaši pozīcijā esošajiem un Lemberga vadītās partijas Latvijai un Ventspilij biedriem ir “skaidri jāapzina tās jomas, kuras varētu tikt uzskatītas kā Aivara Lemberga ietekmē esošas”. “Personu, kas ir iekļautas sankciju sarakstā, ietekmē esošas organizācijas finansējumu no publiskām personām saņemt nevarēs, līdz ar to jānovērš iespējami riski, kas, iespējams, varētu kavēt pašvaldības naudas līdzekļu pieejamības turpmāku nodrošināšanu,” skaidroja Pūce.

Pašvaldību lietu ministrs arī uzsvēra, ka pašvaldības deputāti ir ievēlēti pārstāvēt sabiedrību un darboties tās interesēs, turklāt pašvaldību deputāti ir arī valsts amatpersonas. “Kā atzīts tiesu praksē, valsts amatpersonas saistībā ar savu statusu uzņemas paaugstinātu atbildību publiskajās tiesībās. Tādēļ tieši deputāti ir atbildīgi par to, lai nodrošinātu pašvaldības domes pilnvērtīgu darbu, normatīvajos aktos noteiktos pakalpojumus iedzīvotājiem un izpildītu pašvaldībai ar likumu piešķirtās autonomās funkcijas. No pašvaldības domes tiesībām pašai noteikt savu darba organizāciju un sēžu reglamentu izriet arī pilnvarojums noteikt deputāta tiesību izmantošanas kārtību un vajadzīgos ierobežojumus,” argumentēja Pūce.

Pašvaldības domei ir plaša novērtējuma brīvība šādas kārtības izveidē, tomēr tai jāatbilst Satversmei un likumiem, akcentēja ministrs Pūce.

Lai arī Lembergam noteiktās sankcijas vistiešāk skar viņu kā privātpersonu un attiecīgi viņa darbības privāto tiesību jomā, tomēr, kā atgādināja Pūce, “ir identificējami riski, ka sankciju tvērumā varētu tikt iekļautas arī institūcijas, kas atrodas tās personas kontrolē, kurai sankcijas noteiktas”.

Ventspils pilsētas domē no ievēlētajiem 13 deputātiem deviņi ir paša Lemberga, pret kuru ir vērstas sankcijas, veidotās un vadītās partijas Latvijai un Ventspilij biedri un no šī saraksta ievēlēti pašvaldībā. Lembergs ieņem šīs partijas valdes priekšsēdētāja amatu, visbiežāk personīgi arī pieņemot gala lēmumus konkrētu rīcību veikšanā. Turklāt viņš Ventspils pilsētas domē arī vada divas komitejas – Finanšu komiteju un Pilsētas attīstības jautājumu komiteju, kuru apspriešanā nonāk tādi būtiski ar pašvaldību darbu un tās attīstību saistīti jautājumi kā pašvaldības budžeta projektu izvērtēšana, prioritātes līdzekļu sadalījumā, starptautiskā sadarbība, investīciju piesaistīšana un investīciju projektu realizācija.

“Tātad, Aivars Lembergs piedalās lēmumu pieņemšanā par būtiskiem pašvaldības darbības jautājumiem un vairākums lēmuma pieņemšanā iesaistīto domes deputātu ir tās politiskās partijas pārstāvji, kuras priekšsēdētājs ir sankcionētā persona,” uzsvēra ministrs Pūce.

06.01.2020 / Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Ventspilnieks.lv