Rēvaldes prasības pieteikumu pret Vītoliņu un domi skatīs janvārī

1380
Autors: Edijs Pālens/LETA
Autors: Edijs Pālens/LETA

Ventspils tiesa uz 2017.gada 24.janvāri pārcēlusi tiesas sēdi, kurā plānots skatīt no amata atceltās Ventspils augstskolas (VeA) bijušās rektores Gitas Rēvaldes prasības pieteikumu pret Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku infrastruktūras jautājumos Jāni Vītoliņu saistībā ar dažādos masu medijos publicēto informāciju, ka VeA nelikumīgi iztērēti pašvaldības līdzekļi vismaz 10 000 eiro apmērā, kuru Ventspils domes vārdā sniedzis Vītoliņš.

Kā informēja Ventspils tiesas pārstāve Dace Grauziņa, sākotnēji lietas skatīšana bija nolikta uz 7.decembri, taču tika saņemts atbildētāju pārstāves Guntas Kuzmanes lūgums noteikt citu lietas izskatīšanas datumu, jo 7.decembrī viņa plānoja atrasties ārpus Latvijas un uz tiesas sēdi nebūtu varējusi ierasties.
Jau ziņots, ka Ventspils tiesa ir pieņēmusi skatīšanai prasības pieteikumu, ar kuru Rēvalde vēlas no Vītoliņa un Ventspils pilsētas domes kā līdzatbildētājas solidāri piedzīt 100 000 eiro kompensāciju, kā arī panākt, viņasprāt, nepatieso un apmelojošo ziņu atsaukšanu masu medijos. Tiesa pēc Rēvaldes pieteikuma ir ierosinājusi civillietu.

“Augstskolas finansiālās un saimnieciskās darbības atbilstību normatīvajiem aktiem 2013., 2014. un 2015.gadā ir pārbaudījis neatkarīgs zvērināts revidents, kas nav konstatējis neatbilstības. Arī Ventspils pilsētas domes 2016.gada 4.aprīlī izveidotās revīzijas darba grupas 2016.gada 24.maija sagatavotajā revīzijas ziņojumā it kā norādīta informācija par konstatētajām neatbilstībām augstskolas finanšu dokumentos, augstskolas un Ventspils pilsētas pašvaldības sadarbības līguma izpildē, tomēr konkrētas neatbilstības un pārkāpumi netiek konstatēti, kas norāda uz to, ka atbildētāji tendenciozi ir izmantojuši nepatiesu informāciju savu mērķu sasniegšanai – VeA rektora nomaiņai, izplatot apmelojošas, nepatiesas ziņas,” iepriekš norādīja Rēvalde.

Rēvalde uzskata, ka ar šādas informācijas publicēšanu gan reģionālajos medijos, gan valsts līmeņa ziņu portālos viņas reputācijai ir nodarīts neatgriezenisks un paliekošs kaitējums, līdz ar to viņa vērsusies tiesā ar prasību par godu un cieņu apvainojošu ziņu atsaukšanu un kompensācijas piedziņu.

Vītoliņš, lūgts komentēt Rēvaldes vēršanos tiesā pret viņu, iepriekš atzina: “Acīmredzot saprotot, ka ir zaudējusi iespējas turpināt savu darbību, viņa cenšas izgudrot arvien jaunus veidus. Mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, un Satversme garantē Rēvaldes kundzei visas tiesības vērsties tiesā.” Vītoliņš norādīja, ka Ventspils domes izveidotā komisija revīzijā konstatējusi, ka vismaz 10 700 eiro no 2015.gadā piešķirtā pašvaldības finansējuma ir izlietoti neatbilstoši piešķiršanas mērķim. “Es uzticos pašvaldības speciālistiem,” viņš uzsvēra.

“Revīzija augstskolā nav pabeigta, tā tiks turpināta,” iepriekš informēja Vītoliņš. Iepriekš revīzijas veikšanai bijis dots ierobežots laiks, tāpēc to bija iespējams veikt tikai daļēji – tikai par 2015.gadu un tikai par aptuveni trešdaļu no 2015.gadam augstskolai piešķirtā pašvaldības finansējuma. Ventspils dome revīzijā vēlas gūt pārliecību par pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu atbilstoši piešķiršanas mērķim laika periodā no 2013. līdz 2015.gadam, skaidroja Ventspils vicemērs.

Ventspils pilsētas dome revīzijā VeA konstatējusi, ka vismaz 10 700 eiro no 2015.gadā augstskolai piešķirtā pašvaldības finansējuma ir izlietoti neatbilstoši mērķim, paziņojumā medijiem paudusi Ventspils pilsētas dome.

Arī revīzijas laikā ierobežotā apjomā iegūtā informācija pašvaldībai liekot uzdot vairākus jautājumus. Piemēram, Ventspils domei nav saprotams, kādēļ pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumam nav izveidota pilnībā nodalīta grāmatvedības uzskaite, kā to paredz sadarbības līgums, bet visu veidu finansējums izdevumu daļā tiek “sapludināts” kopā.

Neesot skaidrs, kādēļ pašvaldības finansējums izlietots astoņām personām, kas nav iekļautas savstarpēji saskaņotajā sarakstā par augstskolas darbiniekiem, kuriem pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu.

Ventspils dome ir neizpratnē, kādēļ pašvaldības piešķirtie līdzekļi tiek izlietoti juridiskā biroja, ar kuru pat nav noslēgts līgums, pakalpojumiem. Tāpat neesot skaidrs, kādēļ domei iesniegtajos ceturkšņa pārskatos un grāmatvedībā uzrādītajos izdevumos atšķiras dati par pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu. Augstskolā veiktās revīzijas laikā esot arī grozīti gadu veci grāmatvedības uzskaites dati, kas, kā norāda dome, atkarībā no darbības mērķa jau vērtējama kā krimināli sodāma darbība.

Kā ziņots, VeA Satversmes sapulce šī gada 25.maijā lēmusi par izglītības iestādes rektores Rēvaldes atcelšanu no amata saistībā ar uzticības zaudēšanu. Par VeA rektora vietas izpildītāju valdība 21.jūnijā apstiprināja augstskolas mācību prorektoru Kārli Krēsliņu.

Jaunā VeA rektora vēlēšanām ir izvirzīti trīs pretendenti, tai skaitā uz šo amatu pretendē arī Rēvalde un Krēsliņš, kā arī VeA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes docētājs un asociētais profesors Sergejs Hiļķevičs.

Ziņots arī, ka Administratīvajai rajona tiesai no jauna būs jāvērtē Rēvaldes pieteikums par lēmumu viņu atstādināt no VeA rektora amata. Kā aģentūru LETA informēja Augstākajā tiesā (AT), tiesas Administratīvo lietu departaments iepriekš atcēla Administratīvās rajona tiesas lēmumu, ar kuru atteikts pieņemt Rēvaldes pieteikumu atzīt par spēkā neesošu VeA Satversmes sapulces lēmumu Rēvaldi atstādināt no rektora amata. AT ieskatā Satversmes sapulcei, kas rektoru ir ievēlējusi un līdz ar to ir devusi viņam savu uzticību, šis uzticības zaudējums ir jāpamato. AT nodeva jautājumu par pieteikuma virzību jaunai izlemšanai Administratīvajai rajona tiesai. Lietu paredzēts skatīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā 20.decembrī.