Sabiedriskās ēkas pielāgos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

1354

Ventspils novada pašvaldības Finanšu komitejas sēdē pieņemts lēmums par vides pieejamības nodrošināšanu sabiedriskās ēkās personām ar īpašām vajadzībām, portāls Ventspilnieks.lv uzzināja pašvaldībā.

Pašvaldībā apstiprināts pasākumu plāns no 2017. līdz 2022.gadam, šajā laikā desmit pagastos pielāgojot 19 sabiedriskās ēkas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, izveidojot uzbrauktuves izglītības, medicīnas un kultūras iestādēs, arī celtnēs, kurās strādā Sociālā dienesta darbinieki.

Katru gadu paredzēts veikt darbus trīs līdz piecus objektos, vienas ēkas pielāgošana, kā informē Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, izmaksās vidēji 6000 eiro. Lielāka summa tiks atvēlēta lifta izbūvei Tārgales pamatskolā, lai izglītojamie ar kustību traucējumiem no mācību iestādes pirmā stāva varētu nokļūt otrajā. Šogad saskaņā ar plānu iecerēts izveidot divas uzbrauktuves Ugāles pagastā – lai pacienti ar kustību traucējumiem varētu apmeklēt ģimenes ārstes Ilvas Cērpas ģimenes praksi Mežrūpniekos un Sociāla dienesta darbiniekus pagasta pārvaldes ēkā. Iespējams, šogad tik uzsākti darbi arī Tārgales pamatskolā, izbūvējot liftu.

Iecere izstrādāt šādu pasākumu plānu, kā atklāj domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, radās pirms vairākiem gadiem, kad Ventspils novadā oficiālā vizītē ieradās Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars. Viņš pievērsa uzmanību ēkām, kurās atrodas vēlēšanu iecirkņi, mudinot tās pielāgot tā, lai šajās celtnēs varētu iekļūt arī personas ar kustību traucējumiem.

“Sapratām, ka šim jautājumam jāpievērš lielāka uzmanība, tādēļ izveidojām pandusu pie Ugāles vidusskolas un Piltenē pie ēkas, kurā pieņem ģimenes ārsts un atrodas aptieka. Tagad darbu turpināsim, plānveidīgi izbūvējot uzbrauktuves 19 objektos visā novadā,” norāda domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks.