Sākusies pieteikšanās studijām Ventspils augstskolā

1347

Nupat vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv sākusies elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās visā Latvijā. Tas sniedz iespēju reflektantiem ātri un ērti pieteikties studijām kādā no vienpadsmit Latvijas augstskolām, arī Ventspils augstskolā.

Konkurss vienotajā uzņemšanā norisināsies divās kārtās, un pirmajai no tām pieteikumu varēs iesniegt laikā līdz 12.jūlijam plkst.16. Lai savlaicīgi varētu iepazīties ar nepieciešamo informāciju, portāla www.latvija.lv publicēta pieteikšanās un pakalpojuma apmaksas kārtība, skaidrojums par prioritāšu noteikšanu un konkursa norisi, kā arī augstskolu uzņemšanas punktu adreses, darba laiki un kontakttālruņi.

Pieteikties studijām, izmantojot vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv starpniecību, ir izdevīgi: neatkarīgi no izvēlēto augstskolu, studiju programmu un prioritāšu skaita reģistrācijas maksa ir vienreizēja – 30 eiro. Pēc elektroniskās pieteikšanās pieteikums uz Ventspils augstskolas studiju vietām ir jāapstiprina klātienē no 5. līdz 12.jūlijam Ventspils augstskolā.

Apstiprinot pieteikumu klātienē, nepieciešams uzrādīt pasi vai personas apliecību (eID), vidējās izglītības dokumentu un sekmju izrakstu, IZM centralizēto eksāmenu sertifikātus vai starptautisko valodu testus, diplomus par godalgotām vietām, ja tādi ir, kā arī citus dokumentus, ja nepieciešams.