Administratīvā rajona tiesa ceturtdien, 6.decembrī, skatīs četru Ventspils domes opozīcijas deputātu pieteikumu par proporcionalitātes ievērošanu domes komisijās un padomēs. 

Ventspils domes opozīcijas deputāti Ģirts Valdis Kristovskis, Dace Korna, Aivis Landmanis un Ivars Landmanis savā pieteikumā lūguši tiesu atcelt Ventspils domes 2017.gada 29.septembra lēmumu par Ventspils domes komisijām un padomēm un uzlikt par pienākumu Ventspils domei tās komisijās, padomēs un darba grupās proporcionāli iekļaut arī opozīcijas deputātus. Deputāti uzskata, ka Ventspils dome apzināti ignorē opozīcijas deputātu tiesības būt pārstāvētiem tajās atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajai kārtībai.

Deputāti uzskata, ka lietas ierosināšana ir precedents tiesu sistēmā, un pagrieziena punktu pašvaldību deputātu tiesību aizsardzībā noteica Satversmes tiesas (ST) gada jūnija spriedums lietā par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu par Salaspils novada domes lēmuma “Par novada pastāvīgo komiteju izveidošanu un locekļu ievēlēšanu” atcelšanu. Lai gan pieteikums tika skatīts pēc atbilstības Latvijas Satversmes normām, tomēr ST tiesnesis paskaidrojuma rakstā pirmo reizi noteica kārtību, ka opozīcijas un citi pašvaldības deputāti var aizstāvēt tiesā savas tiesības. Līdz šim pašvaldību deputātiem šādu iespēju nebija, jo Administratīvās tiesas šādus lietas pieteikumus nepieņēma, pamatojoties uz faktu, ka deputātu strīdus ar domes izpildvaru ir jārisina par pašvaldību darbu atbildīgajai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).

“ST paskaidrojuma raksts nosaka, ka Administratīvajām tiesām ir jāizskata strīdi starp deputātiem un domes politisko un administratīvo varu. Viennozīmīgi ieguvēji būs pašvaldību iedzīvotāji, jo opozīcija savā ziņā pilda domes uzrauga funkcijas un ar pilnvērtīgu savu darbu izskauj valdošās vairākuma koalīcijas un pašvaldības administrācijas nelikumības, negodprātību un domju un to iestāžu patvaļu,” uzskata Kristovskis.

ST norādīja, ka pašvaldības deputāta strīds ar pašvaldības domi vai tās institūciju ir publiski tiesisks strīds par konkrēta deputāta subjektīvo publisko tiesību izmantošanu un izriet no pašvaldības domes vai tās pakļautībā esošo institūciju rīcības. Līdz ar to pašvaldības domes deputāta subjektīvo publisko tiesību aizskāruma pārbaudi uz deputāta pieteikuma pamata jāveic administratīvajai tiesai, nevis hierarhiski augstākajai iestādei.

Kristovskis atgādināja, ka jau 2017.gada rudenī viņš vērsies Administratīvajā rajona tiesā par Ventspils domes atteikšanos izsniegt tās rīcībā esošus dokumentus, kā arī liegumu lietot Ventspils pašvaldības oficiālo interneta portālu un citus pašvaldības apmaksātus medijus. Pirmā instance atteicās lietu ierosināt. Tad deputāts vērsies Augstākajā tiesā (AT), un plānots, ka deputāta sūdzību skatīs AT Administratīvā departamenta tiesnešu kopsapulce.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA