Ostas ielas posmā, kura pārbūve šosezon mainījusi ierasto satiksmi Ventspils promenādē un vecpilsētā, jau pabeigti lielākie konstrukciju un komunikāciju ierīkošanas darbi un oktobra sākumā sāksies ielas bruģēšana. Saskaņā ar būvdarbu līgumu, būvniekam SIA “VIA” visi pārbūves darbi jāpabeidz līdz gada beigām. Pārbūve norit pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma.

Šī gada jūnijā tika uzsākta Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai. Jau var teikt, ka paveikta lielākā daļa dažādu konstrukciju un komunikāciju izbūves darbu, ko garāmgājējiem grūtāk redzēt, bet jau drīz ventspilnieki varēs pamanīt ar vizuāli pievilcīgas pārmaiņas.

Uzsākot darbus, tika demontēts ielas vecais betona bruģis – tas tika attīrīts un nodots Ventspils pašvaldībai.  Demontētas arī vecās ielu apmales un norakta lielākā daļa ielas, stāvlaukumu un ietvju pamatnes grunts, lai izbūvētu jaunu seguma pamatni.  

Ir veikta kuģīša “Hercogs Jēkabs” piestātnes zonā esošās atbalstsienas demontāža un pagaidām daļēji izbūvēta jaunā atbalstsiena. Tas bija nepieciešams, lai paplašinātu ietves zonu un blakus auto brauktuvei izbūvētu ietvi un veloceliņu. Ir iebūvētas ielas apgaismojuma kabeļu aizsargcaurules, kā arī perspektīvo kabeļu aizsarcaurules.

Izbūvētas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas caurules, izbūvēts viens jauns un pārbūvēti trīs esošie lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izvadi Ventā, kā arī izbūvēti ūdensvada pieslēgumi hidrantiem. Sākoties brīvostas pārvaldes pasūtītajiem ielas pārbūves darbiem, PSIA “Ūdeka” būvobjekta zonā posmā no Ūdens ielas līdz Lielajai ielai vecā maģistrālā ūdensvada vietā izbūvēja jaunu ūdensvadu.

Jau uzsākta ielas apmaļu izbūve un izbūvēta lielākā daļa betona bruģa seguma pamatnes salturīgās kārtas, un daļēji izbūvēta minerālmateriālu maisījumu (šķembu) kārta. Tuvākajās dienās sāksies uzsākta ielas seguma betona bruģakmens izbūve. Paralēli notiek arī apgaismojuma elementu, labiekārtojuma elementu un apstādījumu piegāde.

Ventspils brīvostas pārvaldes izsludinātajā atklātajā konkursā par Ostas ielas posma pārbūvi uzvarēja SIA “VIA”. Būvdarbu līgums noslēgts par 2,23 miljoniem, un darbi jāpabeidz līdz šī gada beigām.

Ostas iela Ventspilī ir ne vien ostai cieši pieguloša iela, jo ir tieši blakus Ventas kreisā krasta piestātnēm, bet arī vieta, kur norit tūrisma, kultūras un izklaides aktivitātes. Tāpat šajā aptuveni 600 metru garajā posmā ir dažādu komunikāciju infrastruktūra. Lielākie pārbūves darbi šajā posmā notika 90-to gadu vidū, kad tas no izdangātas krastmalas tika pārvērsts greznā Ostas promenādē. Gandrīz 30 gadu laikā segums ir nolietojies un ir jāmaina. 

Ostas ielas pārbūve ir pēdējais posms Ventspils brīvostas pārvaldes īstenotajā pievedceļu atjaunošanas un pārbūves projektā. Līdz 2023.gada beigām Ventspilī norit 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. Kopējās projekta attiecināmās  izmaksas ir 19,65 miljoni eiro.  85% no attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.

 

2.10.2023. / Autors: Ventspils brīvostas pārvalde / Foto: Ventspils brīvostas pārvalde