ŪDEKA aicina uz informācijas dienu

1312

Pašvaldības SIA ŪDEKA otrdien, 4.oktobrī, plkst.18 Ventspils galvenajā bibliotēkā rīkos iedzīvotāju informācijas diena saistībā ar aktualitātēm par jauno norēķinu kārtību par komunālajiem pakalpojumiem.

Informācijas dienā SIA ŪDEKA pārstāvji informēs par jaunās norēķinu kārtības aktualitātēm, īpašu uzmanību vēršot patēriņa starpību statistikai un jautājumam par situācijām, kad mājas patēriņa starpība tiek sadalīta starp visiem dzīvokļu īpašumiem. Tāpat informācijas dienā tiks skaidrots, kā iedzīvotāji paši var iesaistīties mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas jautājumu risināšanā, kā arī tiks atbildēts uz visiem apmeklētāju interesējošiem jautājumiem.

SIA ŪDEKA atgādina, ka pamatojoties uz Saeimas veiktajām LR likumu izamaiņām un MK noteikumu izmaiņām, 2016. gada 1. janvārī Ventspilī sāka darboties jauna norēķinu kārtība par komunālajiem pakalpojumiem daudzdzīvokļu mājām. Būtiskākais, ko paredz jaunā kārtība – norēķinos par ūdenssaimniecības pakalpojumiem ir jāņem vērā mājas kopējais ūdens patēriņš, ko uzskaita tā saucamais mājas ievadskaitītājs. Savukārt, šis kopējais patēriņš ir jāsadala starp dzīvokļiem atbilstoši kritērijiem un metodikām, ko nosaka Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums un tam pakārtotie MK noteikumi.