No 1.decembra Uzņēmumu reģistrā (UR) reģistrētām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrībām, biedrībām, reliģiskajām organizācijām un citām juridiskām personām ir jāatklāj to patiesie labuma guvēji – faktiskie juridiskās personas īpašnieki vai kontrolētāji, uzsver UR. Ja juridiskās personas likumā noteiktā kārtībā neinformēs UR par patiesā labuma guvējiem, tām var nākties saskarties ar problēmām veikt darījumus un saņemt pakalpojumus, brīdina UR.

Šāda prasība noteikta gan juridiskām personām, kas jau reģistrētas kādā no UR reģistriem, gan jaunajiem subjektiem, kas tiks reģistrēti pēc 1.decembra.

UR atgādina, ka juridiskajā personā patiesā labuma guvējs vienmēr ir fiziska persona un tieši juridiskajai personai ir pienākums nekavējoties atklāt informāciju UR.

Sniegt informāciju UR par patiesā labuma guvējiem ir pašu juridisko personu interesēs, jo personas, kuras nebūs iesniegušas informāciju vai iesniegs nepatiesu informāciju, var saskarties ar problēmām veikt darījumus un saņemt pakalpojumus, piemēram, kredītiestādēs vai pie zvērinātiem notāriem vai revidentiem, brīdina UR. Vienlaikus svarīgi atcerēties, ka par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu valsts institūcijai, tajā skaitā UR, persona var tikt saukta pie atbildības Krimināllikumā noteiktajā kārtībā.

Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā paredz pienākumu ikvienai UR reģistrētai juridiskajai personai atklāt patiesā labuma guvējus – fiziskas personas, kurām juridiskajā personā tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25% no juridiskās personas kapitāldaļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA