Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienā Ances kultūras namā Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks pasniegs 14 Ventspils novada pašvaldības apbalvojumus. Šajā dienā sveiks arī astoņus sportistus un divus trenerus, pastāstīja Ventspils novada domes pārstāve Marlēna Zvaigzne.

Ventspils novada pašvaldības goda rakstu saņems Ances pagasta bērnu, senioru un vidējās paaudzes deju kolektīva vadītāja Elita Kuģeniece – par ilggadīgu, radošu, panākumiem bagātu darbu dejas mākslas attīstīšanā un popularizēšanā, Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktības nodrošināšanā, Tārgales pamatskolas skolotāja Maija Sālījuma par ilggadēju skolotājas darbu Tārgales pamatskolā un nozīmīgu ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā, SIA Dzintarkalni 21 par nozīmīgu ieguldījumu Ventspils novada attīstībā, novada popularizēšanā un pozitīva tēla veidošanā, nodarbojoties ar uzņēmējdarbību, Puzes pamatskolas skolotāja un Puzes kultūras nama amatierkolektīvu vadītāja Lienīte Čače par ilgstošu ieguldījumu kultūras dzīvē, organizējot Puzes pagasta pasākumus un nesot Puzes un Ventspils novada vārdu Latvijā un ārpus tās, SIA Tārgalīte par ieguldījumu Ventspils novada attīstībā, nodarbinātībā un tautsaimniecības stiprināšanā.

Ventspils novada pašvaldības atzinības raksts pasniegs Ugāles pirmsskolas izglītības iestādes Lācītis vadītājai Regīnai Artmanei-Hartmanei, Zūru pamatskolas skolotājai Dzintrai Vorotinskai un Ances pamatskolas skolotājai Selgai Puriņai – par ieguldījumu Ances pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.

Ventspils novada pašvaldības pateicības rakstu saņems jūrkalnieki Terēzija Priedoliņa un Eduards Priedoliņš par aktīvu atbalstu pagasta kultūrvides attīstībā, Ilga Gailiša par nesavtīgu darbošanos Ventspils novada un Užavas pagasta iedzīvotāju labā, Vizma Ģērmane par ieguldījumu Ances pagasta sabiedriskajā dzīvē un veselīga dzīvesveida popularizēšanu pagastā, Aleksandrs Hmeļņickis par Ugāles pagasta un Ventspils novada notikumu fiksēšanu un atspoguļošanu foto un video materiālos un aktīvu iesaistīšanos novada tēla popularizēšanā, Vārves pagasta autobusa vadītājs Valērijs Varatinskis par godprātīgu, pašaizliedzīgu un apzinīgu savu pienākumu veikšanu Vārves pagasta un novada iedzīvotāju labā un zemnieku saimniecības Laucnieki īpašniece Mārīte Brensone par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecības ražošanas attīstībā, Piltenes pilsētas un pagasta popularizēšanā.

Atzinības rakstus par sasniegumiem sportā saņems sportisti Valērijs Žolnerovičs, Rebeka Vesele, Teodors Drazlovskis, Kaspars Gulbis, Anna Nagle, Laura Čakle, Ansis Dermaks, Arvis Dermaks un treneri Aivars Čaklis un Dainis Lodiņš.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Ventspils novada pašvaldība