Var pretendēt uz Ventspils domes līdzfinansējumu jaunu IKT risinājumu izstrādei

1264

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares uzņēmumiem Ventspilī ir iespēja piedalīties IKT pilotprojektu finansēšanas konkursā un pretendēt uz Ventspils pašvaldības līdzfinansējumu jaunu IKT risinājumu izstrādei un ieviešanai.

Ventspils Digitālais centrs izsludinājusi Ventspils pilsētas pašvaldības IKT pilotprojektu finansēšanas konkursu, lai atbalstītu pārdomātus un IKT nozares vajadzībām un tendencēm atbilstošus pasākumus. Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu komercsabiedrībām, kas īsteno jaunu IKT risinājumu – infrastruktūras, aprīkojuma vai programmatūras – izstrādi, testēšanu un ieviešanu Ventspilī, veidojot Ventspili kā viedo tehnoloģiju centru. Konkurss tiek organizēts, lai veicinātu Ventspils IKT nozares attīstības stratēģijas un rīcības plāna 2014.-2020.gadam īstenošanu.

Konkursā uz noteikta atbalsta saņemšanu var pretendēt komersanti un personas, kas ir reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji. Konkursā var iesniegt projektus, kas paredz jaunus risinājumus viedas pārvaldes, viedas ekonomikas, viedas mobilitātes, viedas vides, viedu iedzīvotāju vai viedas pilsētvides jomās.

Viena pilotprojekta maksimālā atbalsta intensitāte ir līdz 80% no attiecināmajām izmaksām. Minimālais atbalsta apjoms ir 2000 eiro, maksimālais – 15 000 eiro.

Projektus var iesniegt Ventspils Digitālajā centrā, Akmeņu ielā 3, līdz 30.novembra plkst.16.

Turpmāk šādus konkursus plānots izsludināt regulāri – vismaz vienu reizi gadā. Nākamais konkurss notiks 2017.gada martā.

Kā informēja Ventspils domē, pateicoties sekmīgai Ventspils IKT nozares attīstības stratēģijas 2014.-2020.gadam realizācijai, jau pašlaik Ventspilī IKT nozarē strādā desmitiem uzņēmumu, kas nodarbina augsti kvalificētus speciālistus, tomēr sagaidāms, ka nākotnē pieprasījums pēc šādiem darbiniekiem tikai pieaugs, tāpēc speciālistus pilsētas IT uzņēmumiem gatavo gan Ventspils Augstskolas IT fakultāte, gan Ventspils tehnikums. Ventspils sasniegumi IKT jomā esot atzīti arī valdības līmenī, piešķirot Ventspilij 1,5 miljonus eiro ar e-pārvaldi saistīto tehnoloģiju attīstībai un ieviešanai visās Latvijas pašvaldībās.