Ventspils radioastronomijas centrs ieguvis augstu zinātniskās izcilības novērtējumu

1234

Eiropas radioastronomijas novērojumu tīkla (EVN) valde nolēmusi Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra (VSRC) kā pilna biedra uzņemšanu EVN, kas apliecina VSRC veiksmīgo darbību radioastronomijas jomā. Dalība EVN nodrošinās iespēju VSRC pilntiesīgi piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī veicinās VRSC sadarbību un jaunus projektus ar citām valstīm, organizācijām un radioastronomijas centriem visā pasaulē, tādējādi sekmējot zinātnisko izcilību Latvijā.

EVN direktoru padome 14 biedru sastāvā viesojās Ventspils Starptautiskajā radioastronomijas centrā Irbenē. Vizītes laikā EVN pārstāvji aizvadīja direktoru padomes sēdi, kā arī iepazinās ar Irbenes radioteleskopu kompleksu un vērienīgajiem modernizācijas darbiem, kuros līdz šim ieguldīti vairāk kā 14 miljoni eiro Eiropas struktūrfondu, valsts un Ventspils pilsētas pašvaldības finanšu līdzekļi. EVN tīklā ir apvienojušies radioastronomijas centri no Nīderlandes, Itālijas, Lielbritānijas, Vācijas, Spānijas, Zviedrijas, Polijas, Ķīnas un tagad arī Latvijas.

VSRC zinātnieki jau šobrīd ir apliecinājuši zinātnisko izcilību, starptautiskajā zinātnisko institūciju izvērtējumā iegūstot augsto vērtējumu un nodrošinot vietu starp 15 labākajām Latvijas zinātniskajām institūcijām. VSRC ir viena no divām visaugstāk novērtētajām zinātniskajām institūcijām Viedās specializācijas stratēģijas jomā, līdz ar to VSRC plāno šī virziena straujāku attīstību nākotnē, īpaši kosmosa tehnoloģiju jomā.

EVN valdes lēmums par VSRC kā pilntiesīga biedra uzņemšanu starptautiskajā radioastronomijas tīklā tika paziņots Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) telpās notikušajā preses konferencē. Uzņemšanu radioastronomijas tīklā apliecināja Ventspils Augstskolas rektora vietas izpildītāja Kārļa Krēsliņa un EVN valdes priekšsēdētāja Rene Vermulena parakstītā oficiālā vienošanās par VSRC kā pilntiesīgā biedra statusu. Preses konferences ietvaros IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktores vietniece Diāna Laipniece un Eiropas Ļoti garas bāzes interferometrijas apvienotā institūta – Eiropas pētniecības konsorcija (JIV-ERIC) vadība apmainījās ar apliecinājuma vēstulēm par Latvijas uzņemšanu JIV-ERIC sastāvā.

Pasākuma noslēgumā tika pārrunāts jautājums pa jaunās paaudzes sensoru programmējamo antenu lauka radioteleskopa stacijas (LOFAR) būvniecību Ventspils Starptautiskajā radioastronomijas centrā Irbenē, kas ļaus Latvijā izveidot LOFAR atbalsta tīklu un dos iespēju VSRC kļūt par starptautiskās izcilības radioastronomijas centru, sekmējot augstas kvalitātes speciālistu sagatavošanu un dodot apjomīgus rezultātus kosmosa un IKT tehnoloģiju attīstībā un komercializācijā. Līdz šim ir izveidotas vairāk nekā 55 LOFAR tīkla stacijas Nīderlandē, Vācijā, Zviedrijā, Francijā, Somijā, Lielbritānijā un Polijā, jaunas stacijas tiek veidotas Īrijā un Itālijā. Šādas stacijas izveide Irbenē sniegs pilnīgi jaunas iespējas veikt radioastronomijas, Saules, kosmisko staru, jonosfēras un zibens novērojumus elektromagnētiskā spektra zemajās frekvencēs, kas papildinās esošo radioteleskopu novērojumu datus.

Gūtais starptautiskais apliecinājums ir nozīmīgs solis ne tikai VeA un VSRC tālākai attīstībai radioastronomijas zinātniskās izpētes jomā, bet arī būtisks apliecinājums Ventspils Augstskolas un Ventspils pilsētas pašvaldības sekmīgai ilglaicīgai sadarbībai. Kopš Ventspils Augstskolas dibināšanas 1997. gadā līdz 2015.gadam – gandrīz 20 gadu garumā kopš VeA izveides Ventspils pilsētas dome augstskolas attīstībā ieguldījusi gandrīz 15 miljonus EUR, tajā skaitā – vairāk nekā 3 miljoni EUR novirzīti VeA zinātniskās darbības atbalstam.