Ventspilī plāno siltuma ražošanā izmantot no atkritumiem radītu kurināmo

1457

Tuvāko divu gadu laikā Ventspilī iecerēts radīt no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu jeb katlu māju, kas tiks darbināta izmantojot no sadzīves atkritumiem radītu kurināmo, portāls Ventspils uzzināja uzņēmumā Ventspils labiekārtošanas kombināts. Pašlaik Ventspils siltums un Ventspils labiekārtošanas kombināts jau ir izstrādājis atkritumu atkārtotas izmantošanas, pārstrādes un reģenerācijas plānu. Vides pārraudzības Valsts birojs pieņēmis lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu, tādēļ Ventspils iedzīvotāji sākotnējā sabiedriskajā apspriešanā var izteikt savu vērtējumu par izstrādāto ieceri. Tā notiks 4.oktobrī plkst.17.30 Ventspils Galvenajā bibliotēkā.

Plāns paredz, ka jaunā katlu māja atradīsies Talsu ielā 69. Projektēšanas darbus plānots uzsākt 2019.gada sākumā, savukārt būvdarbus sāks jau tā paša gada vasarā, bet jaunās katlu mājas darbības uzsākšana paredzēta 2020.gada otrajā pusē. Tehnoloģiskās iekārtas tiks izvietotas slēgtā ražošanas ēkā jeb katlu mājā, iegūtā siltumenerģija tiks novadīta centralizētajā siltumapgādes tīklā, bet iegūtās elektroenerģijas tiks izmantota reģenerācijas iekārtu un Ventspils siltums katlumāju pašpatēriņam.

No atkritumiem iegūtais kurināmais uz katlu māju tiks piegādāts ar autotransportu slēgtos konteineros kā beramkrava, tādējādi izslēdzot smaku izplatību, uzsvēra Ventspils labiekārtošanas kombināta pārstāve Dace Kalsere. Kurināmā pieņemšana paredzēta slēgtā telpā, kurā būs izvietots ielādes bunkurs ar iekraušanas mehānismiem. Kurināmā uzglabāšana ārpus katlu mājās telpām nav paredzēta, līdz ar to smaku izplatība apkārtējā teritorijā tiks maksimāli ierobežota.

Sadedzinot sadzīves atkritumus veidosies dūmgāzes. Iekārtās ir paredzēta vairāku posmu dūmgāzu attīrīšanas sistēma, kas ir ar visaugstākajām vides aizsardzības prasībām, lai dūmgāzu attīrīšanas pakāpi nodrošinātu atbilstoši noteiktajiem robežlielumiem ar krietnu drošības rezervi. Dūmgāzu filtru sistēma ierobežos piesārņojošo vielu emisiju un smaku izplatību. Uzņēmuma pārstāve skaidroja, ka dedzinot atkritumus, atmosfērā emisiju izplūde ir daudzkārt mazāka kā tradicionālajās katlu mājās, kurās tiek sadedzināta biomasa vai fosilie kurināmie – akmeņogles, mazuts, gāze. Lai novērotu atmosfēras emisijas daudzumu, dūmgāzu sistēma tiek novērota nepārtrauktā tiešsaistes režīmā.

Plānotās projekta izmaksas ir ap 15 miljoniem eiro, no kuriem deviņi miljoni būs Eiropas Savienības līdzfinansējums.

Kopš 2004.gadā Vārves pagastā darbojas atkritumu poligons Pentuļi. Sākotnēji poligona galvenā funkcija bija videi un cilvēka veselībai saudzīgā veidā apglabāt ikdienā radušos atkritumus. Kopš poligona darbības uzsākšanas ir mainījušās prasības pret atkritumu pārstrādi, otrreizēju izmantošanu un reģenerāciju, tādēļ jau tika realizēti vairāki investīcijas projekti esošās infrastruktūras pilnveidošanai un modernizācijai, taču ņemot vērā arvien pieaugošās ES prasības poligona apsaimniekošanai, kas paredz, ka sākot ar 2030.gadu varēs apglabāt tikai 10% no ievestajiem atkritumiem (līdz 2020.gada jūlijam 50%, bet pēc 2020.jūlija – 35%) bija nepieciešams rast risinājumu, kā lietderīgi un mūsdienīgi izmantot ikdienā radušos sadzīves atkritumus, pārveidojot tos par resursiem un neapglabāt vispār.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Ventspils siltums