Ventspilī šobrīd darbojas 108 dažādas naktsmītnes

1285

Šobrīd Ventspilī ir 108 naktsmītnes dažādās kategorijās. Tās visas ir tūrisma sezonas laikā apmeklētas un novērtētas Ventspils pilsētas pašvaldības rīkotajā ikgadējā labāko naktsmītņu konkursā, informē pašvaldība.

Visas naktsmītnes apmeklēja un novērtēja neatkarīga ekspertu komisija. Vērtējumā iekļautas visas tās naktsmītnes, kuras savu saimniecisko darbību veic Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā un ir reģistrētas TIC datu bāzē. Galvenā uzmanība tika pievērsta pakalpojumu kvalitātei – istabiņu un apkārtējas vides tīrībai, kārtībai, iekārtojumam, apkalpošanas kultūrai, valodu un saziņas prasmēm, un vai tiek piedāvāti kādi papildus pakalpojumi, noma un citi kritēriji.

Konkursa dalībnieku vērtēšana notika piecās grupās: viesnīcas, viesu nami, brīvdienu mājas, naktsmītnes privātmājās jeb apartamentos, kā arī hosteļi un jauniešu mītnes.

Rezultātu paziņošana un katras grupas pirmo trīs vietu svinīgā apbalvošana notiks gada nogalē.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA