ŪDEKA aicina jautājumus skaidrot informācijas dienās, nevis pārslogot telefonu

1459

Pašvaldības uzņēmums ŪDEKA aicina ventspilniekus uz informācijas dienām, kas notiks 25.maijā plkst.18 Pārventas bibliotēkā un 26.maijā plkst.18 pilsētas galvenajā bibliotēkā. Tikšanās tiek rīkotas saistībā ar aktualitātēm jaunajā norēķinu kārtībā par pakalpojumiem.

Informācijas dienās pašvaldības SIA ŪDEKA vadība vēlreiz atgādinās jaunās norēķinu kārtības pamatprincipus, atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem, kā arī īpašu uzmanību vērsīs skaidrojumam par mājas patēriņa starpību veidošanos un starpību sadali.

Pašvaldības SIA ŪDEKA atgādina, ka pamatojoties uz Saeimas veiktajām valsts likumdošanas izmaiņām, šā gada 1.janvārī Ventspilī sāka darboties jauna norēķinu kārtība par komunālajiem pakalpojumiem daudzdzīvokļu mājām. Būtiskākais, ko paredz jaunā kārtība, – norēķinos kā komercuzskaites skaitītājs ir jāņem vērā mājas ievada skaitītājs jeb tas skaitītājs, kas parāda mājas kopējo patēriņu, bet starpība starp tā rādījumu un individuālo (dzīvokļos esošo) skaitītāju rādījumu summu ir jāsadala starp dzīvokļiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām metodikām un kritērijiem.

Šis ir pirmais mēnesis pēc tā saucamā pārejas perioda, kad ventspilnieku rēķinos par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem tiek uzrādītas arī daudzdzīvokļu mājas patēriņa starpības.