Nē, cienījamo raksta lasītāj, raksta virsrakstā nav kļūda! Tieši šādus argumentus savas noraidošās nostājas pret valdības un Vides un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) virzīto Latvijas administratīvo reformu lieto Ventspils pilsētas domes politiskais vairākums no Aivara Lemberga vadītās partijas Latvijai un Ventspilij, kā arī šo politisko spēku atbalstošais administratīvais personāls. Lemberga komanda skaidri un gaiši pasaka, ka piedāvājums apvienot Ventspils pilsētas un novada administratīvās teritorijas iznīcina vēsturisko, unikālo Ventspils pilsētas pašvaldības kopienas iedzīvotāju identitāti un iedzīvotāju pakalpojumu pieejamības tradīcijas! Ventspils pilsētas pašvaldības vadība deklarē, ka pilsētas un rajona apvienošana novedīs pie Ventspils iedzīvotāju pakalpojumu sadārdzinājuma un dzīves līmeņa samazinājuma!

Kaut ko tik murgainu veselīgi domājošiem ļaudīm varētu būt grūti saprast. Reformas kritikai ir iespējams vienmēr piemeklēt argumentus, taču ne jau tik prettautiskus un sabiedrību šķeļošus. Šādi Lemberga vadītās deputātu un pilsētas administrācijas kopas argumenti uzrāda Ventspils novada vairāk kā desmit tūkstošus iedzīvotājus kā potenciālu draudu ventspilnieku labklājībai! Pat vēl vairāk, novada ļaudis no Piltenes, Ugāles, Vārves, Tārgales, Popes, Zlēkām, Ances, Puzes, Zirām, Užavas vai Usmas graujot ventspilnieku unikālo identitāti! It kā gluži vai katrs ventspilnieks nebūtu dažas paaudzes iepriekš cēlies no kādas novadā sakņotas dzimtas, it kā ventspilniekiem nebūtu īpašumi un darbi novadā vai daudziem novadniekiem darbi Ventspils pilsētā!

Jāatzīst, ka valstiski domājošiem un Ventspils pilsētas domes dubultos standartus un melīgumu iepazinušiem ļaudīm ir apkaunojoši lasīt bezkaunīgo traktātu, ar kādu tika pamatota nepieciešamība šī gada 13. septembra domes sēdē steidzamības kārtā iekļaut jautājumus, kurus ir sagatavojuši Ventspils pilsētas domes institūcijas un speciālisti. To nosaukumi vien ir ko vērti: 1) Par būtiskiem pārkāpumiem VARAM piedāvātās administratīvi teritoriālās reformas virzībā un jauna Ventspils novada izveidē; 2) Par būtiskiem pārkāpumiem administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumprojekta izstrādē.

Runājot par pārkāpumiem, uzreiz jāvērš uzmanība uz faktu, ka mēs, Ventspils pilsētas domes mazākuma deputāti, šo dokumentu gatavošanas procesā netikām iesaistīti. Turklāt mums minētie pašvaldības vadības steigā un slepenībā uzkricelētie dokumenti elektroniski tika izsūtīti tikai pāris stundas pirms šī gada 13. septembra Ventspils pilsētas domes sēdes. Loģiski, ka nevarējām savlaicīgi un pilnvērtīgi iepazīties ar abiem dokumentiem, kas ne tikai norāda uz VARAM pārkāpumiem, bet arī ir vairāku desmitu lappušu apjomā. Tāpēc pilnīgi loģiski uzsvērām, ka mēs, mazākuma deputāti, nevaram atbalstīt šādā steigā darba kārtībā iekļautu dokumentu tik svarīgā jautājumā izskatīšanu. Saprotams, ka Ventspils pilsētas domes vadība mūsu, mazākuma deputātu, argumentus atstāja bez mazākās uzmanības, kā jau tas notiek vienmēr. Jautājumi tika darba kārtībā iekļauti un partijas Latvijai un Ventspilij deputātu vairākums abus lēmumus apstiprināja bez jebkādas dziļākas diskusijas. Ierastā stilā augstprātīgi tika noraidītas mūsu iebildes par nepamatotu steigu un iespēju trūkumu vismaz iepazīties ar lēmumu saturu un pamatojumu.

Patiesībā mūsu, mazākuma deputātu, iebildumi noteikti būtu bijuši daudz spēcīgāk argumentēti saturiski, ja mums būtu bijusi iespēja izlasīt Ventspils pilsētas pašvaldības vairākuma iebildes pret pašvaldību reformu, pret jauna Ventspils novada izveidi. Par to, ka rīkojāmies pareizi, atsacījāmies piedalīties abu minēto Ventspils pilsētas domes lēmumu apstiprināšanā, uzzinājām, kad pēc Ventspils pilsētas domes sēdes radās iespēja izlasīt lēmumu pamatojumu.

Ticiet vai neticiet, taču galvenais būtisko pārkāpumu arguments bez minējuma, ka Ventspils novada ļaudis aplaupīs ventspilniekus, nozags to unikālo identitāti, bija VARAM konsultāciju trūkums ar Ventspils pašvaldībām par gaidāmā administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli un attiecīgā likumprojekta redakciju. Rezultātā esot pārkāpta Latvijas Satversme, ES pašvaldību harta un OECD rekomendācijas, ignorēts labas pārvaldības princips. Tādejādi Ventspils pilsētas dome uzskata, ka risinājums par jauna Ventspils novada izveidi nav pamatots, ir paviršs, nekvalitatīvs, objektīvai situācijai neatbilstošs. Uz šī fona ir jāatgādina, ka Ventspils pilsētas domes likumības komisijas un Sociālo jautājumu komitejas šī gada 12.septembra sēžu ieteikumi un atzinumi sēdes materiāliem nav pievienoti joprojām, tas ir, nedēļu pēc Domes sēdes. Tātad tiek uzskatīts, ka sēdes laikā mazākuma deputātiem ir jāapmierinās ar faktu, ka šādas apspriešanas iepriekš ir notikušas. Diemžēl šādi paši pārkāpumi nav atturējuši Ventspils pilsētas domes vairākumu aicināt ministru prezidentu Krišjāni Kariņu un VARAM ministru Juri Pūci atsaukt 2019. gada 29. augustā izplatīto VARAM jauno administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumprojektu.

Tādejādi tika norādīts, ka VARAM ministrs 2019. gada 23. jūlija sanāksmē ar Ventspils deputātiem nav pietiekami protokolējis sēdē pārrunāto, ka deputātiem tikušas ierobežotas tiesības izteikties, katram deputātam bijušas dotas vien 5 minūtes savas pārliecības paušanai (jāatgādina, ka deputāts Lembergs viens pats norunāja vairāk kā 45 minūtes!). Pēc konsultācijām VARAM neesot sniegusi atbildes uz pašvaldību jautājumiem, nav ņēmusi vērā Ventspils deputātu iebildes, tāpēc neesot pamata uzskatīt, ka administratīvi teritoriālā reforma ir sagatavota pienācīgi kvalitatīvi, jaunā novada pašvaldības izveide ir juridiski nekorekta un netaisnīga, tādejādi likumprojekta izstrāde ir apturama, līdz tikšot respektētas Ventspils pilsētas pašvaldības teritoriālās kopienas iedzīvotāju vajadzības, pašvaldības nodrošināto pakalpojumu standarti un ar ventspilnieku unikālo identitāti saistītās vērtības!

Tieši tā un nekā savādāk VARAM pārkāpumu raksturo Ventspils pilsētas domes vadība. Diemžēl pašvaldības atsauces uz tiesību zinātni, demokrātiskas valsts principiem, cilvēktiesībām un labas pārvaldības principu pārkāpumiem, ko realizē VARAM, ir gluži vai anekdotiskas. Īpaši tāpēc, ka mēs, mazākuma deputāti, tieši ar šādiem Ventspils pilsētas domes politiskās un administratīvās vadības pārkāpumiem, informācijas nesniegšanu, nekonsultēšanos, mazākuma deputātu subjektīvo tiesību neievērošanu saskaramies ikdienā daudzus gadus. Pēdējo pāris gadu laikā esam ierosinājuši neskaitāmus tiesu procesus, un tā visās instancēs ir atzinusi tieši Ventspils pilsētas domes vadības pārkāpumus tieši par šādām darbībām, kuras tā tagad izvirza valdībai un VARAM, kuras Ventspils pilsētas domes vadība turpina augstprātīgi ignorēt!

Vēlos uzsvērt, ka šī raksta mērķis nav aizstāvēt pašvaldības reformu, vērtēt tās kvalitāti. Šī raksta mērķis ir vērst sabiedrības, ventspilnieku un novadnieku uzmanību uz to divkosību, ar kādu Lemberga vadītie spēki pamato pretdarbību valsts interesēm, tas ir, svarīgai reformai. Šie ļaudis ciniski citē pat pašvaldību tiesību pamatlicēju Torkvilu, kurš norādījis, ka pašvaldības ir trausls veidojums, kas sargājams no valsts varas despotisma! Kropļoti tiek citēts valsts prezidents Egils Levits, kurš esot norādījis, ka pašvaldību reformai ir ne tikai jāefektivizē pašvaldību darbs, bet arī jānodrošina, lai cilvēku piesaiste pašvaldībai negrautu kultūrvēsturiskos aspektus, ka tas esot identitātes jautājums! Ventspils pilsētas vadība pat norāda, ka jaunā reforma sagrauj kopš 14. gadsimta veidojušos Ventspils iedzīvotāju pašpārvaldes tiesības un ventspilnieku identitāti!

Smieklīgi, ja ne bēdīgi. Ikviens var paskatīties, kā ventspilnieku un novadnieku attiecības izskatās uz šāda Ventspils “dižgaru” prātuļojumu fona. Īpaši vēl tad, ja Ventspils pilsētas dome pieprasa samērīgumu un visu ieinteresēto pušu savlaicīgu iesaistīšanu procesā un skrupulozu konsultāciju nepieciešamību. Dome uzsver, ja tas nenotiekot, tad tā esot brutāla Ventspils pilsētas pašvaldības likvidācija!

Līdz šim mēs, kā Ventspils pilsētas domes mazākuma deputāti, skrupulozas konsultācijas ar mums no Domes vadības puses neesam pieredzējuši ne reizi. Tā diemžēl ir patiesība un apliecinājums, ka tāda divkosīga un melīga pašvaldība, kāda pašreiz ir Ventspilī, tiešām ir likvidējama. Tieši tāpēc mēs esam ieteikuši VARAM reformu saistīt ne tikai ar administratīviem ieguvumiem, bet arī ar tiesiskas un taisnīgas valsts izveides nepieciešamību.

26.09.2019 / Autors: Ģirts Valdis Kristovskis, Ventspils pilsētas domes deputāts / Foto: Jānis Deinats