Ventspils 5.vidusskola pārtaps par Pārventas pamatskolu

2219

Ventspils pilsētas domes sēdē šodien nolemts reorganizēt Ventspils 5.vidusskolu par pamatskolu. No septembra tiks mainīts skolas nosaukums – turpmāk tā būs Ventspils Pārventas pamatskola.

Pēdējos desmit gados audzēkņu skaits Ventspils vispārizglītojošajās skolās ir ievērojami samazinājies – par 23,78%. Audzēkņu skaita samazinājuma dēļ pēdējos trīs gadus Ventspils 5.vidusskolā nav nokomplektēta 10.klase. Aizvadītajā mācību gadā vidusskolas posmā bija palikusi tikai 12.klase. Tā kā jaunajā mācību gadā šajā skolā vairs nebūs vidusskolas posma, skolas vadība rosinājusi to reorganizēt par pamatskolu.

Skolas vadība ir vienojusies ar Ventspils Valsts 1.ģimnāziju par sadarbību dabaszinību nodarbību organizēšanā, kas dos iespēju daļai Pārventas pamatskolas beidzēju turpināt mācības ģimnāzijā. No 1.septembra skolā tiks īstenota arī matemātikas, dabaszinību un tehnikas programma 7.-9.klasēm ar padziļinātu bioloģijas un ķīmijas apmācību. Liela uzmanība tiks veltīta pēctecībai starp sākumskolas dabaszinību fakultatīvajām nodarbībām un matemātikas, dabaszinību un tehnikas programmu pamatskolā. Skolā tiks iekārtota eksperimentu laboratorija praktisko darbu un eksperimentu veikšanai dabaszinību jomā.

Ventspils 5.vidusskolas statusa maiņa 2015.gada 30.novembrī apspriesta skolas padomes sēdē un 2016.gada 14.janvārī skolas pedagoģiskajā sēdē, bet 2016.gada 15.jūnija vēstulē Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldei skolas vadība lūdza saskaņot skolas nosaukuma maiņu.

Ventas labajā krastā jeb Pārventā darbojas divas skolas, bet 5.vidusskola šajā pilsētas daļā ir vienīgā latviešu plūsmas skola. Savulaik pagājušā gadsimta 90.gadu vidū Ventspils 5.vidusskola jau reiz tika reorganizēta un divus gadus darbojās kā pamatskola. 1998.gadā pēc vairāku gadu pārtraukuma skolā atkal tika uzņemta 10.klase un tā atguva vidusskolas statusu.