Ventspils augstskola uzsāk rektora meklējumus

1633
Autors: Ventspils augstskola
Autors: Ventspils augstskola

Ventspils Augstskola (VeA) izsludinājusi atklātu konkursu uz rektora amatu, kas kļuvis vakants pēc tam, kad no amata atstādināta bijusī rektore Gita Rēvalde.

Amatam var pieteikties profesori vai personas ar doktora zinātnisko grādu. Līdz ar motivētu Satversmes sapulcei adresētu pieteikumu, dzīves un darba gājumu un citiem dokumentiem pretendentiem jāiesniedz arī augstskolas vadīšanas un attīstības koncepcija turpmākajiem pieciem gadiem, kuras apjoms nepārsniedz 10 000 rakstu zīmes datorsalikumā.

Konkursa dokumenti pretendentiem jāiesniedz līdz 16.novembrim.

Administratīvajai rajona tiesai vēl būs jāvērtē bijušās Ventspils Augstskolas rektores Gitas Rēvaldes pieteikums par augstskolas Satversmes sapulces lēmuma Rēvaldi atstādināt no rektora amata atzīšanu par spēkā neesošu.

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments atcēla Administratīvās rajona tiesas lēmumu, ar kuru atteikts pieņemt Rēvaldes pieteikumu atzīt par spēkā neesošu Ventspils Augstskolas Satversmes sapulces lēmumu Rēvaldi atstādināt no rektora amata. AT nodeva jautājumu par pieteikuma virzību jaunai izlemšanai Administratīvajai rajona tiesai.

Augstākā tiesa lēmumā atzinusi, ka augstskolas Satversmes sapulces lēmums atcelt rektoru kā administratīvais akts ir pārbaudāms administratīvajā tiesā. AT ieskatā Satversmes sapulcei, kas rektoru ir ievēlējusi un līdz ar to ir devusi viņam savu uzticību, šis uzticības zaudējums ir jāpamato.

Rēvalde vērsās tiesā, lūdzot atzīt par spēkā neesošu Ventspils Augstskolas Satversmes sapulces lēmumu par rektores atcelšanu no amata, pamatojot lēmumu ar to, ka rektore ir zaudējusi augstskolas uzticību.

Augstskolas rektora vietas izpildītāja amatā apstiprināts prorektors Kārlis Krēsliņš.