8. februārī tika apstiprināts svarīgākais Ventspils pilsētas domes dokuments – pašvaldības 2019. gada budžets. Par tā leģitimitāti jeb atbilstību tiesiski noteiktiem kritērijiem savu vērtējumu izsaka pašvaldības mazākuma deputāti Ģirts Valdis Kristovskis, Dace Korna, Aivis Landmanis un Ivars Landmanis.

Ventspils pilsētas pašvaldības 2019. gada budžets ir pieņemts. Tomēr bez četru mazākuma deputātu atbalsta. Kāpēc tā?

D.Korna: Lai varētu atbalstīt pilsētas budžetu, mums ir jāzina, par ko mēs balsojam. Budžeta detalizācijas pakāpei ir jābūt tik lielai, cik mēs to pieprasām, lai mums būtu skaidrs priekšstats un pārliecība, ka šis budžets ir ventspilnieku interesēs un pilsētas attīstībai iespējami labākais risinājums.

A.Landmanis: Diemžēl pašvaldības administrācijas gatavotais budžeta projekts ir necaurspīdīgs. Redzami tikai lieli izdevumu skaitļi, kas neatklāj pašvaldības, tās iestāžu un kapitālsabiedrību vajadzības, kuras pašvaldības vadība iecerējusi finansēt.

I.Landmanis: Jāpiebilst, ka budžeta materiālu saņēmām dažas dienas pirms budžeta izskatīšanas pašvaldības Ekonomikas un budžeta komisijā, kurā bijām tikai uzaicināto statusā. Šis dokuments Finanšu komitejā un domes sēdei tika “izdzīts cauri” nedēļas laikā. Tas ir nepietiekami, lai mēs varētu to izskatīt, pārdomāt, analizēt. Turklāt, kā Dace un Aivis teica, tik īsā laikā, dažās dienās izprast un pieteikt mērķtiecīgas pārmaiņas budžeta struktūrā, kura atspoguļo tikai makro finansējumu, ir ne tikai neiespējami, tas ir bezjēdzīgi.

No jūsu teiktā izriet, ka pašvaldības vadība nevēlas, lai budžets būtu pārskatāms un saprotams, lai ar to savlaicīgi varētu iepazīties mazākuma deputāti?

Ģ.V.Kristovskis: Tieši tā. Tas ir Ventspils pilsētas pašvaldības politiskās un administratīvās vadības prettiesisks mērķis. Budžeta detaļas, kuras nepieciešams redzēt, kuras aicinām atklāt, tiek metodiski, mērķtiecīgi un atsevišķās pozīcijās pat noziedzīgi un ilgstoši slēptas.

Kāpēc pašvaldības vadība tā rīkojas?

Ģ.V.Kristovskis: Acīmredzot pašvaldības vadība vēlas slēpt finansējumu par apakšprogrammām un tai ir nopietns pamats to darīt. Te nav runa tikai par labas pārvaldības trūkumu. Tās ir pretlikumīgas darbības. Iemesli tam var būt dažādi. Piemēram, netīra politiskā cīņa. Vēlme turēt informāciju ekskluzīvi A.Lemberga un viņa vadītā deputātu vairākuma no partijas “Latvijai un Ventspilij” rokās. Šāds monopols garantē iespēju “spīdēt” uz opozīcijas fona, kurai informācija trūkst, jo vienkārši nav pieejama. Tātad negodīga spēle un konkurentu ierobežošana, pazemošana. Taču galvenais iemesls ir interese, patiesībā vajadzība, veikt kādas prettiesiskas finanšu manipulācijas, lai nopludinātu daļu pašvaldības līdzekļu kādos apšaubāmos, slēptos darījumos.

Vai ir kādi piemēri?

Ģ.V.Kristovskis: Kā pašvaldības vadītājs, tā arī Finanšu nodaļas vadītājs K.Vitenbergs neatbild uz tādu vienkāršu jautājumu, kā Ventspils pilsētas pašvaldības un tās kapitālsabiedrību biedru naudu iemaksu lielums biedrībai “Ventspils attīstības aģentūra”!!! Budžeta gatavošanas kontekstā esam šo jautājumu uzdevuši rakstiski, uzdevām to Finanšu komitejas sēdē, uzdevām domes sēdē – atbildi nesaņēmām. K.Vitenbergs pirms gada teica, ka tādu biedrību nezina. Tagad vienkārši, ka nezina, cik liela ir pašvaldības iemaksātā biedra nauda.

A.Landmanis: Runa ir par to Ventspils attīstības aģentūru, kurā ikgadēji A.Lembergs saņem gandrīz 100 000 eiro. Ir pamats domāt, ka tie ir ventspilnieku nodokļos samaksātie līdzekļi.

Tātad budžets ir necaurspīdīgs. Vai bija vēl kādi pārkāpumi tā veidošanas un pieņemšanas procesā?

D.Korna: Lai iegūtu Ventspils pilsētas budžeta pārskatāmību, mēs savlaicīgi, jau 2018. gada septembrī iesniedzām domes vadībai prasību izsniegt to informāciju, kuru domes vadība kā katru gadu jau jūnijā pieprasa no pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām, arī biedrībām. Tā ir domāta pašvaldības administrācijas darbam. Ja tā, tad tai ir jābūt pieejamai arī deputātiem, kurus tas interesē. Tās lietošana nav ierobežota. Tomēr neskatoties uz atkārtotiem aicinājumiem, pašvaldības vadība mums to neizsniedza.

Kā šāda prettiesiska rīcība tika pamatota?

D.Korna: Saņēmām izpilddirektora Alda Ābeles atbildi, ka informācija, kas saņemta no pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām 2019. gada budžeta projekta ietvaros, ir darba materiāls un iekšējai lietošanai paredzēta informācija bez galēja noregulējuma rakstura.

Ko tas nozīmē? Kā to saprast?

A.Landmanis: Tā ir tāda bezkaunīga “atšūšanas” vārdu spēle, kurai nav nekāda tiesiska pamatojuma.

Vai šāda pašvaldības izpilddirektora atbilde, ka pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību sniegtā informācija domāta iekšējai lietošanai, nenorāda uz to, ka mazākuma deputāti tiek diskriminēti, ir otrās šķiras?

A.Landmanis: Precīzi. Tieši to tas norāda. Turklāt tas ir ne tikai deputātu līdztiesības principa pārkāpums, tas ir arī liegums piekļūt informācijai, kas ir pašvaldības rīcībā, kuras izsniegšanu mums, mazākuma deputātiem, garantē konkrētas likuma normas. Ja šādu informāciju izsniedz deputātam Lembergam, tad tieši tādai pašai 2019. gada budžeta informācijai bija jābūt pieejamai arī mums. Taču mums A.Ābele pasaka, ka tikai viņi, tas ir iekšējie (domes kodols), rīkosies. A, jūs tur tie, ārējie, pastāviet pie ratiem.

Tas taču ir kārtējais pierādījums jūsu, četru mazākuma deputātu subjektīvo tiesību ierobežošanai? 

Ģ.V.Kristovskis: Tas ir pierādījums ne tikai tiesību ierobežošanai, bet tā ir apzināta mūsu, tautas priekšstāvju, darba ventspilnieku interesēs kavēšana! Turklāt tas ir rupjš pašvaldības administrācijas darbības ētikas un likuma pārkāpums. Administrācijai ir jābūt neitrālai, tai nevar būt ne savu, ne prioritāru Lemberga grupas deputātu interešu. Visiem deputātiem ir vienāda spēka mandāts, visiem ir jāizsniedz informāciju, kuru pašvaldība rada savā darbā, tajā skaitā ar 2019. gada budžeta projektu.

Varbūt, ka jūsu, mazākuma deputātu, un pašvaldības vadības starpā ir noticis kāds pārpratums? Tos taču ir iespējams novērst sarunājoties?

Ģ.V.Kristovskis: Atrunām par pārpratumiem nav nekāda pamata. Mēs konkrēti, kā Dace jau minēja, savlaicīgi, jau septembrī, rakstiski lūdzām sniegt informāciju par Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta projekta 2019. gadam izstrādes pamatprincipiem, termiņiem un atbildīgajiem. Atbildi uz šādiem vienkāršiem jautājumiem nesaņēmām. Neskatoties uz to, jau novembra sākumā mēs iesniedzām 12 budžeta priekšlikumus, lai gan informācijas neizsniegšanas dēļ mums nebija nekādu pieturas punktu par to, kā pašvaldības vadība rīkosies.

Kādi bija jūsu priekšlikumi? 

A. Landmanis: ieteicām nodrošināt bērniem, pensionāriem, invalīdiem, represētām personām, daudzbērnu ģimeņu pārstāvjiem bezmaksas braukšanu pašvaldības SIA “Ventspils Reiss” pilsētas un tai pieguļošo teritoriju autobusu maršrutos. Aicinājām nodrošināt privātīpašumiem pieguļošo, pašvaldībai tieši vai pastarpināti piederošo teritoriju uzkopšanu ar pašvaldības resursiem. Taču tie jau līdz apspriešanai tā arī netika.

I.Landmanis: Bija arī vesela virkne priekšlikumu, kas attiecināti uz A.Lemberga individuālās politiski-privātās darbības izdevumu par pašvaldības līdzekļiem ierobežošanu. Ņēmām vērā vairākus Valsts kontroles aizrādījumus par Ventspils pašvaldības nesaimniecisku darbību un izšķērdīgu rīkošanos ar pašvaldības līdzekļiem. Šī veida budžeta priekšlikumi bija vērsti uz līdzekļu ekonomiju un novirzīšanu dažādu sabiedrisko funkciju uzlabošanai, pat Ventspils Mūzikas skolas instrumentu iegādei.

D.Korna: Noteikti jāpiemin, ka aicinājām Ventspils sakrālo celtņu renovācijas un uzturēšanas programmas ietvaros novirzīt līdzekļus Ventspils luteriskās baznīcas torņa rekonstrukcijai. Aicinājām atbalstīt projekta “Latvijas karogs” realizāciju Ventspilī.

Un tomēr domes sēdē jūsu priekšlikumus Lembergs nodēvēja par komunistiskiem. Kāpēc?

Ģ.V.Kristovskis: Tā runāt atļaujas tikai autoritāras nedemokrātiskas pašvaldības vadītājs. Tas neizbrīna. Dot vērtējumu par mūsu priekšlikumiem viņam nav ne mazāka pamata. Tie tika nomarinēti no novembra līdz janvāra beigām pašvaldībā bez jebkādas vēlmes tos ar mums, to gatavotājiem, apspriest. Un tad, bez jebkādas tiesiski pamatotas procedūras, bez katra priekšlikuma izskatīšanas, tie tika noraidīti. Priekšlikumus normālā procesā izdiskutē, tad precizē iespējas tos realizēt uz citu prioritāšu un finanšu iespēju fona. Nekā tāda nebija.

Vai tas ir iespējams? Kāpēc viņi tā rīkojās? Viņu taču ir vairāk. Varēja katru jūsu priekšlikumu ar balsu vairākumu noraidīt.

I.Landmanis: Acīmredzot nevēlējās to apspriešanai veltīt ne mazāko uzmanību un laiku. Viņi vienkārši ir gadiem pieraduši tā rīkoties, tas ir, no spēka pozīcijām. Tāpēc nekādas budžeta priekšlikumu izskatīšanas procedūras Ventspils pilsētas domē nepastāv, nav izveidotas.

D.Korna: Mūs uzaicināja uz Ekonomikas un budžeta komisiju, kurā skatīja 2019. gada Ventspils pašvaldības budžetu. Tajā A.Lembergs pateica savas domas par mūsu priekšlikumiem, un Ekonomikas un budžeta komisija visus ar vienu balsojumu noraidīja. Jāatgādina, ka neviens no mums mazākuma deputātiem nav Ekonomikas un budžeta komisijas loceklis. Tāpēc mēs, deputāti, par saviem priekšlikumiem pat balsot nevarējām. To darīja komisijas locekļi, deputātu vairākuma apmaksāti pilsētas iedzīvotāji, kuriem nav vēlēšanu ceļā iegūta mandāta un tiesības.

Šāds budžeta veidošanas process izklausās stipri dīvains!?

A.Landmanis: Lielākās dīvainības mūs gaidīja nākamajā dienā, kad budžeta projekts, pēc skatīšanas Ekonomikas un budžeta komisijā, bija nonācis Finanšu komitejā, kur es un Ģirts esam balsstiesīgi locekļi. Tur mūsu aicinājumu balsot par šiem priekšlikumiem vispār neizskatīja. Mūsu protestus sēdes vadītājs Jānis Vītoliņš atstāja bez ievērības.

Ģ.V.Kristovskis: Jā. Tas bija satriecošs farss. Prettiesiskuma paraugstunda. Deputāts Vītoliņš bez sirdsapziņas pārmetumiem deklarēja, ka Finanšu komiteja par pamatu ņem Ekonomikas un budžeta komisijas ieteikumu, tātad mūsu priekšlikumu balsošana vairs neesot nepieciešama. Tā ir klaji prettiesiska rīcība. Tas pats atkārtojās domes sēdē. Pieņemot Ventspils pilsētas pašvaldības 2019. gada budžetu mūsu priekšlikumi netika skatīti!

I.Landmanis: To, kāda ir domes vadības un vairākuma deputātu attieksme pret pašvaldības 2019. gada svarīgāko dokumentu, tas ir, tās budžetu, apliecina fakts, ka šī jautājuma apspriešanai domes sēdē 8.februārī tika plānotas 3 minūtes. Tomēr mēs pusotras stundas garumā cīnījāmies par savām tiesībām pilnvērtīgi pildīt deputāta pienākumus, piedalīties budžeta veidošanas procesā.

Un tomēr budžets ir pieņemts jūsu viedokli ignorējot. Pilsēta ar to dzīvos. 

D.Korna: Diemžēl tas ir pieņemts ar pārkāpumiem. Tas nav caurskatāms. Tātad tas ir neleģitīms.

I.Landmanis: Runājot A.Ābeles valodā – paredzēts iekšējai lietošanai.

Ģ.V.Kristovskis: Turklāt tas neatbild uz tādu vienkāršu jautājumu – cik Ventspils pilsētas pašvaldība, tās kapitālsabiedrības, katru gadu iemaksā biedrībai “Ventspils attīstības aģentūra”.

A.Landmanis: Savu runu domes sēdē nobeidzu ar vēršanos pie klātesošajiem Ventspils pilsētas domes administrācijas, iestāžu, kapitālsabiedrību vadītājiem un darbiniekiem, citējot Senās Grieķijas filozofu un matemātiķi Platonu: “Sods par pilsonisko pasivitāti ir ļaundaru vara”.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA