Ventspils skolotāji pulcējas ikgadējā pedagogu konferencē

1415

Divas dienas laikā no 24. līdz 25.augustam Ventspils pilsētas pedagogiem norisināsies Metodiskās dienas, bet piektdien, 26.augustā, notiks ikgadējā pedagogu augusta sanāksme.

Trešdien Metodiskās dienas tēma bija veltīta ideju un pieredzes apmaiņa skolās. Visu skolu pedagogi šajā dienā devās uz kādu no skolām pieredzes apmaiņā.

Savukārt ceturtdien diena veltīta mācību priekšmetiem: pedagogiem notiks semināri un nodarbības priekšmetu grupās un metodiskajās apvienībās, atskatoties uz aizvadītā gada sasniegumiem un domājot par jauno mācību gadu.

Piektdien Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā notiks pilsētas pedagogu sanāksme, kurā atskatīties uz skolu paveikto un turpmākajiem uzdevumiem skolēnu kompetenču attīstīšanā. Sanāksmi atklās Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldes vadītājs Aldis Slavinskis, informējot par aktualitātēm izglītībā Ventspils pilsētā un pārmaiņām izglītības pieejā.

Sanāksmes turpinājumā notiks skolotāju diskusijas skolu grupās par izaicinājumiem un risinājumiem mācību darbā jaunajā mācību gadā, par pedagogu vajadzībām, gatavojoties kompetenču pieejai satura realizācijā un par pedagogu sadarbības un pieredzes apmaiņas nozīmi.

Pēc diskusijām Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Inga Pāvula klātesošos informēs par paveikto un plānoto skolēnu mācīšanas un mācīšanās kvalitātes sistēmas pilnveidei Ventspils pilsētā.

Sanāksmes turpinājumā pedagogus uzrunās Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs. Bet pasākuma izskaņā uzstāsies Mūzikas skolas audzēkņi ar muzikālu sveicienu iedvesmai.